inloggen

Stijlfiguur

Een afwijking van het normale taalgebruik om een speciaal effect te bereiken.
Iedereen gebruikt stijlfiguren maar in de dichtkunst worden ze subtieler gehanteerd.

Er zijn meerdere stijlfiguren als:
inversie - omgekeerde woordvolgorde
herhaling - een zinsgedeelte wordt ongewijzigd herhaald
opsomming - een aantal zaken worden achter elkaar geplaatst met een versterkende (of verzwakkende) uitwerking
rhetorische vraag - een mededeling in de vorm van een vraag
hyperbool - een gepaste overdrijving
paradox - schijnbare tegenstelling
etc.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.