inloggen

Chiasme

In het tweede gedeelte van regels wordt de aanvankelijke volgorde omgedraaid.

Voorbeeld:(regels van J.C. Bloem)

Denkend aan de dood kan ik niet slapen
En niet slapend denk ik aan de dood.

Trek je nu lijnen van dood naar dood en van slapen naar slapend dan ontstaat de Griekse letter Chi (X): vandaar dat we ook spreken over 'kruisstelling'.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.