inloggen

Antimetrie


Er is sprake van 'antimetrie' wanneer in een metrisch vers van de maat wordt afgeweken, waarbij een bepaald effect optreedt.
Niets is zo saai als voortdurend hetzelfde metrum moeten aanhouden.
Cats is in deze berucht met zijn dreun-gedichten:
b.v.:
Jonge lieden van het land
zongen, sprongen, hand aan hand:
Ieder maakte groot geschal,
Ieder was er even mal.
etc.

Meestal wordt het woord dat anti-metrisch beklemtoond is nog eens extra in de schijnwerpers gezet.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.