inloggen

Dysfemisme

Een dysfemisme is de tegenhanger van het eufemisme: het is een provocerende omschrijving om te spotten, te beledigen of iets naar voor te stellen:
bij voorbeeld: een pillendraaier (een apotheker)

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.