inloggen

Knittelverzen

Gedichten die onbeholpen aandoen doordat de dichter met opzet gebruik maakt van geforceerd aandoende rijmen, beeldspraak die je net even op het verkeerde been zet, anakoloeten, quasi-onhandige enjambementen, asymmetrieën, hyperbolen enz.
Een meester in het genre was 'De Schoolmeester': zie op deze site Gerrit van de Linde.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.