inloggen

Retorische vraag

Een vraag die (vanwege het effect) uiterlijk de vorm van een vraag heeft maar geen echte vraag is: het antwoord hoeft namelijk niet gegeven te worden.

Voorbeeld:

Joost van den Vondel:

Wie zal die droeve Moeder troosten, nu zij haar lieve kinders derft?

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.