inloggen

Prolepsis

Onder prolepsis ( van het griekse werkwoord 'prolambanein' = naar voren halen) verstaan we het verschijnsel dat de schrijver een woord of woordgroep geïsoleerd vooraan plaatst, waardoor er de nadruk op valt en er een zekere spanning wordt gewekt.

Voorbeelden:

Busken Huet:

Zijne kunstmoraal - hij vatte haar samen in twee zinvolle rijmpjes.

Die lammeling, ik wil hem niet meer zien.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.