inloggen

Parallellisme

Onder parallellisme verstaat met het verschijnsel dat een aantal zinnen op dezelfde wijze begint en verloopt.

Voorbeelden:

Psalm 150:
Looft God in zijn heiligdom; looft hem in het uitspansel zijner sterkte.
Looft hem vanwege zijn mogendheden; looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid.
Looft hem etc.

Een prachtig voorbeeld op deze site kan je vinden bij het tabblad 'proza' bij Lodewijk van Deyssel: Ik houd van het proza etc.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.