inloggen

Zelfcorrectie

Onder zelfcorrectie verstaan we het verschijnsel dat een schrijver een 'fout' maakt die hij meteen erna corrigeert, waardoor een bepaald effect optreedt van versterking of ironisering etc.

Voorbeelden:

Nicolaas Beets:

De moerbeitoppen ruisten;
God ging voorbij;
Nee, niet voorbij, hij toefde;

Piet Paaltjens:

Hij aarzelt - neen, hij aarzelt niet, -
Tenminste niet heel lang: -

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.