inloggen

Vitalisering

Vitalisering is de vorm van concretisering waarbij abstracte begrippen worden weergegeven als levende wezens: b.v.:

omdat er woorden stonden te blaten
onder het open raam waar ik lag
[Guillaume van der Graft]

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.