inloggen

Elisie

Elisie - van het Latijnse werkwoord 'elidere' = uitstoten -: het verkorten van woorden ter wille van het metrum. Men geeft dit meestal aan met een apostrof: b.v. 'and're' in plaats van 'andere'.

Voorbeeld van elisie in de derde regel:

NAAR HUYGENS

Als mijn babbelzieke kapper mijn haren kapt
En met de schaar de hele tijd om mij heen stapt,
Verslijt hij zo veel tijd voor het eind’líjk gedaan is,
Dat het haar na afloop er al weer volop aan is.

(een bewerking door Frans Collignon van het gedicht 'NAAR MARTIALIS' van Constantijn Huygens)

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.