inloggen

Epenthesis

Epenthesis - van het Griekse werkwoord epentithèmi = er tussen plaatsen -: het inlassen van klanken of lettergrepen in woorden terwille van de uitspreekbaarheid of het metrum. Met name in grappige gedichten komt men dit verschijnsel nog wel tegen b.v. 'erruge' in plaats van 'erge'.
Voor epenthesis kan je bij veel volksliederen te rade gaan. Bijvoorbeeld 'Ik heb u lief mijn Nederland' dat meestal klinkt als 'Ik heb u lief mijn Nehederland'.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.