inloggen

Toppenvers

Bij een toppenvers is er per versregel een vast aantal beklemtoonde lettergrepen (toppen of heffingen); het aantal onbeklemtoonde lettergrepen (dalen) tussen de beklemtoonde lettergrepen wisselt - dikwijls twee, soms één of drie. Het aantal lettergrepen per versregel ligt dus niet vast.
Synoniem: heffingsvers.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.