inloggen

Rijmvondst

De rijmvondst is de term voor het passende rijmwoord dat de dichter - op zoek naar minder voor de hand liggende rijmwoorden - vond en in het gedicht heeft ingebed alsof het er voor geschapen was.

De dichter Achterberg is de eerste onder zijn gelijken als het rijmvondsten betreft.

Voorbeeld:

Grafschrift

Van dood in dood gegaan, totdat hij stierf.
De namen afgelegd, die hij verwierf.
Behoudens deze steen, waarop geschreven:
de dichter van het vers, dat niet bedierf.

(Gerrit Achterberg, Osmose)

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.