inloggen

Envoi


Envoi: de laatste (gewoonlijk vierde) strofe in een Franse ballade met een opdracht (envoi) aan de ere-voorzitter van de vereniging of bij uitbreiding aan een andere autoriteit.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.