inloggen

dichtwoordenboek

Snelsonnet

Onder het snelsonnet verstaan we een gedicht, dat bestaat uit de volgende twee strofen:
- eerst een kwatrijn (4 regels) en
- vervolgens een distichon (2 regels).

Het metrum dient in de vorm van een vijfvoetige jambe (10 lettergrepen, afwisselend onbeklemtoond en beklemtoond) gegoten te zijn. Bij toepassing van vrouwelijk rijm komt er nog een onbeklemtoonde lettergreep bij.

Het kwatrijn kent omarmend rijm (A-B-B-A).
Het distichon rijmt, maar niet zo als het kwatrijn (C-C).

Er moet zowel mannelijk als vrouwelijk rijm worden gebruikt. Bij mannelijk rijm eindigt de regel met een beklemtoonde lettergreep (dag), bij vrouwelijk rijm met een onbeklemtoonde lettergreep (dagen).
In het kwatrijn moet zowel mannelijk als vrouwelijk rijm voorkomen, verder is de verdeling van die twee rijmsoorten vrij.

Er is een chute na de laatste zin van het kwatrijn.
Het distichon relativeert de stelling die in het kwatrijn is gekozen.

De benaming is voor het eerst gebruikt op www.nederlands.nl voor het dagelijkse actuele gedicht van de dichter Driek van Wissen (zaterdag/zondag) en zijn mededichters (maandag t/m vrijdag).

Voorbeeld:

Schaapjes tellen

Uit Engeland bereiken ons berichten
Dat schapen minder dom zijn dan men meent:
Een beetje schaap herkent mits goedgetraind
Zo'n vijftigtal verschillende gezichten.

Ik dacht meteen jaloers: kon ik dat maar.
Ik houd geen vijftig schapen uit elkaar.

Driek van Wissen

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.