inloggen

Monosyllabicum


Een monosyllabicum is een gedicht dat louter bestaat uit éénlettergrepige woorden.
Een voorbeeld op deze site is het gedicht Zondvloed van Revius:
www.nederlands.nl/nedermap/poezie/poezie/87328.html

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.