inloggen

Kettingrijm


Rijm waarbij de slotklanken van een regel rijmen op de eerste klanken van de volgende regel.
Synoniem van kettingrijm is overlooprijm.

Voorbeeld uit een gedicht van Guido Gezelle:

Heer Schimmelpenninck weet van sparen:
jaren at hij boter, vlees noch vis!

Nochtans heeft hij veel geld gewonnen,
tonnen gouds etc.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.