inloggen

Perifrase


Onder perifrase - van het Griekse peri=over en fradzo = zeggen - verstaan we de stijlfiguur waarbij een min of meer uitvoerige omschrijving van een object wordt gebezigd.
Bijvoorbeeld: 'het azuren gewelf' in plaats van 'de hemel'.
Het Latijnse equivalent van perifrase is: circumlocutio.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.