inloggen

Distanzstellung


Met de Duitse term distanzstellung geven we de stijlfiguur aan waarbij woorden die syntactisch bij elkaar horen, gescheiden worden, waarbij een bijzonder effect optreedt. Het apart geplaatste woord kan zo meer nadruk krijgen. Of er kan spanning opgebouwd worden doordat een zeker uitstel plaats vindt.

Bij voorbeeld:
het volgende fragment van het gedicht van Marsman:

Ontmoeting in het Donker

Vaag, geheimzinnig en groots
gaat de avond over in nacht -
alle grens en gloed wordt gedoofd
en het donker regent als as.

en ik, dien de roepstem des doods
heeft bezworen als nimmer voorheen
van mijzelve afstand te doen,
en ik, wie de engel verscheen

zonder blinkende rusting of zwaard
zwart en stil aan het eind van de laan,
ik prevelde: waar moet ik heen?

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.