inloggen

dichtwoordenboek

Stock


Onder de stock verstaan we de laatste, identieke versregel van de strofes in de rederijkersballade waarin het thema van het gedicht wordt geformuleerd.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.