inloggen

Affective fallacy


Een waardeoordeel over een gedicht ten onrechte laten afhangen van of mede laten bepalen door de gevoelens die het bij de lezer oproept.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.