inloggen

dichtwoordenboek

Pathetic fallacy


Het door Ruskin in zijn boek "Modern Painters" verguisde gebruik van kunstenaars om zielloze voorwerpen menselijke gevoelens toe te schrijven.

Een wel geslaagd voorbeeld levert een dichtregel in 'November' van Gerrit Achterberg:

Een eigen graf wacht op het kerkhof zijn bewoner af.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.