inloggen

Amsterdamse school


'Amsterdamse school': een verzameling dichters waartoe dichters als Gerard den Brabander, Ed. Hoornik, Jac. van Hattum en Maurits Mok gerekend werden. Deze dichters hebben al naar gelang hun aard een ironische, cynische of opstandige kijk op de dagelijkse werkelijkheid, mede als reactie op de in hun ogen hoogdravende en onwezenlijke poëzie van hun voorgangers. De invloed van J. Greshoff en E. du Perron op de poëzie van deze generatie wordt groot geacht; en dat gold dan niet alleen voor het cynische of ironische karakter van hun poëzie, maar zeker ook voor de parlando-stijl daarin.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.