inloggen

Retrogade

Een 'retrograde' of 'kreeftdicht' is een gedicht dat van voren naar achteren én van achteren naar voren gelezen kan worden.
Bij dat achteruitlezen ontstaat (anders dan bij een palindroom) een nieuw gedicht.
Retrogades waren kunststukjes waar met name de rederijkers goed in waren.
De eis dat het gedicht twee kanten op moet kunnen worden gelezen, geeft het gedicht meestal een minder poëtisch karakter.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.