inloggen

Archaïsme

Een archaïsme (uit het Grieks archaios = oud ) is een stijlfiguur waarbij de dichter bewust een stijl hanteert of een woord of zinswending gebruikt die in een eerdere taalperiode thuis hoort. Het is een middel om een bepaald effect te bereiken (b.v. plechtstatig willen overkomen), soms ook met een ironische bedoeling.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.