inloggen

Copla


De copla (Spaans: strofe, couplet) is een oude syllabische versvorm uit Spanje, meestal bestaande uit 4 achtlettergrepige regels of uit 4 regels met afwisselend 7 en 5 lettergrepen.
De onderwerpen omvatten meestal gevoelens van liefde, haat, verlangen en pijn.

Copla’s zijn door dichters als J.W.F. Werumeus Buning en Hendrik de Vries vertaald.
Mede door het toegepaste rijm zijn die vertalingen doorgaans als syllabotonisch (met een bepaald aantal lettergrepen en klemtonen) op te vatten, zodat de copla in het Nederlands op louter vormtechnische gronden geen herkenbare vorm is geworden.

Een voorbeeld van een Spaanse copla, vertaald door Hendrik de Vries:

De dokter, bij mijn geboorte,
Voelde mijn pols en besloot:
'Zolang dit kind maar blijft leven,
Gaat het in geen geval dood.'

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.