inloggen

Germaans rijm

Gelijkheid van de beginklank van meestal beklemtoonde lettergrepen van al of niet direct opeenvolgende woorden. Ook rijm van de beginwoorden. Synoniemen voor Germaans rijm zijn beginrijm, stafrijm en alliteratie.

Synoniemen voor Germaans rijm zijn beginrijm, stafrijm en alliteratie.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.