inloggen

Glijdend rijm


Rijm waarbij op de beklemtoonde lettergreep twee onbeklemtoonde lettergrepen volgen.

Bij voorbeeld:

kinderen
hinderen.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.