inloggen

Homofoon


Afgeleid van het Griekse 'homos' = hetzelfde en 'phonein' = klinken.
Woord dat naar de klank gelijk is aan een ander woord maar niet dezelfde betekenis heeft.

Een voorbeeld is 'bevallen':
- naar iemands zin zijn
- een kind krijgen

Eis en ijs zijn b.v. ook homofoon (maar niet homograaf!).

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.