inloggen

Amfibrachys


Samenvoeging van de Griekse woorden amphi (aan beide kanten) en brachus (kort).
Deze versvoet heeft een lange lettergreep in het midden en aan weerzijden daarvan een korte lettergreep, met andere woorden een drielettergrepige versvoet met de betoonde in het midden.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.