inloggen

Pentameter

Een versregel bestaande uit twee maal twee en een halve voet. In de eerste helft van een pentameter komen in plaats van dactylen ook spondeeën en trocheeën voor terwijl de tweede helft altijd dactylisch is.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.