inloggen

Poésie pure

De zuivere, absolute dichtkunst. Deze benaming is voor het eerst gebruikt door Baudelaire.
Het gedicht heeft zijn waarde voor het overgrote deel te danken aan klank en ritme.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.