inloggen

resultaten voor 'Jacob Israël de Haan'


75 resultaten.
Sorteren op:

Aan de lateren

poezie
3,4 met 5 stemmen 666
Wat ik geschreven heb, dat blijft geschreven. Wat ik misdreven heb, dat is gedaan. Ik sterf getroost. Maar zij, die la...

Aan Oscar Wilde

poezie
4,0 met 3 stemmen 785
Reading: schrei niet, hier is het wreed gebouw Waar een dichter in den tredmolen liep, Dorst leed, honger, op een plan...

Kwatrijnen

poezie
3,4 met 8 stemmen 997
Vraag van mijn lied geen wijsheid en geen grootheid. Dit zijn vier regels en meer heb ik niet. Maar tot de wanhoop van...

Zelfmoord

poezie
2,9 met 8 stemmen 1.326
Toen scheidde ons het Leven. Thans scheidt ons de Dood. Gij rust. Ik word gedreven. Langs wroeging, vreugde en noo...

Aan Oscar Wilde

poezie
3,5 met 10 stemmen 1.557
Reading: schrei niet, hier is het wreed gebouw Waar een dichter in de tredmolen liep, Dorst leed, honger, op een plank...

Eetwagen

poezie
3,7 met 11 stemmen 1.434
Hij dronk de wijn. Ik zag de zonnestralen Eén eeuwig ogenblik verspelen in zijn glas. Hij zal nooit weten (God weet w...

Het kleine dorp

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.421
Laat ik u schrijven, vriend, hoe zalig stil Het dorpje is waar ik nu woon, gevlucht Voor schrille stad en havenend ger...

Wijsheid

poezie
2,8 met 9 stemmen 1.691
Ach: wat men niet leert uit de wijn, Dat leert men ook niet uit het Boek. Een leven met minst mooglijk pijn, Een stil...

Twijfel

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.247
Wat wacht ik in dit avonduur, De Stad beslopen door de slaap, Gezeten bij de Tempelmuur; God of de Marokkaanse Knaap?...

GRAFGEWELF

poezie
3,4 met 18 stemmen 1.475
De stenen steunen 't geweldig gewelf. En het gewelf grijpt machtig elke steen. Geen Uur. Geen Tijd. Over mijn sidd...

In de wrede zomer

poezie
3,7 met 13 stemmen 4.345
Nu doet het zoet van de zomer mij wenen En haatlijk is mijn hart zijn milde lust, Want braakte en brand zijn op de aar...

BAZAAR

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.044
De donkere Bazaar met zijn straten. En ieder winkeltje een warme nis. Daar zitten de kooplieden zó gelaten Of handel...

De bekeerling zingt

poezie
4,1 met 15 stemmen 3.355
Thans keer ik weer : mijn God heeft mij vergeven, En Zijn genade wreekt de wegen niet, Waarlangs ik zwierf bij spel en...

God alleen

poezie
3,9 met 21 stemmen 3.300
Of God bestaat en of Hij hoort Het smeken van mijn machtloos woord, Of Hij siddert bij mijn geween, Weet God alleen....

De grafsteen

poezie
2,6 met 16 stemmen 2.680
Wrede Dood: wel hebt gij zijn jeugd gebroken, Maar zijt gij sterker dan mijn hartelied? Zolang de Taal van Holland wor...

Verlaten

poezie
3,2 met 28 stemmen 1.784
Niet één heeft zo het goede geweten. Niet één heeft zo het slechte gedaan. En nu: verlaten voor mijn vuur gezeten,...

De zegen

poezie
4,1 met 14 stemmen 1.844
Ik was dertien jaar: toen legde zijn handen Een vrome Man ten zegen op mijn hoofd. Zijn zegen heeft mij niet behoed vo...

Klacht

poezie
2,8 met 40 stemmen 2.690
Niets dwazer dan klagen om een dode. Niets dwazer dan om levenden één klacht. Voor korte tijd zijn wij genoden, D...

Afreis

poezie
3,5 met 19 stemmen 2.158
Want altijd scheiding. Altijd weer begroeten, Gedreven door verlangen en gemis. Tot aan het uur van 't eindelijk ontmo...

ONVEILIG

poezie
3,1 met 21 stemmen 2.428
In een lichte duizling leef ik. Mijn leven schuimt als de Turijnse wijn. Voor mijn ziel en zinnen beef ik. Waar zal...

Het oude lied

poezie
3,4 met 15 stemmen 1.570
Een lieve jongen en een héél lief meisje... Ik leg mijn hand op mijn hart zwaar van pijn. 't Is altijd weer dat oud...

VRIENDSCHAP

poezie
2,8 met 39 stemmen 6.812
Gedenk ons milde bloeien zonder schaamte. Schaamt zich de naakte roos in Katmons dal? Zweer mij, dat nog in uw gra...

Ontroering

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.544
Twee sinaasappels van één tak met blaren. Ik zie schreiend het wonder aan: Neen: niet vergeefs zijn zóve...

Nacht

poezie
3,3 met 24 stemmen 1.937
De tastende ontucht van uw teedre handen. Het duister...geur van rozen en van wijn. Morgen zal wroeging weder wreder b...

RUST.

poezie
3,2 met 20 stemmen 2.284
Het ruisen van de regen hoor ik niet Door het ruisen van de Zee. Ademloos luistert mijn Lied. Soms ruist de zeewind...

IN DE TREIN

poezie
3,8 met 26 stemmen 2.458
Geen naam. Geen woord. Ik weet slechts, dat hij lachte, Hij lachte, toen hij haastig langs mij ging. Nu door de dagen...

Het ogenblik

poezie
3,9 met 16 stemmen 2.191
Het ogenblik: waarin miljoenen stralen Zich verenigen en breken vaneen. De Eeuwigheid kan zich zelve nooit herhale...

Hij las mijn liederen van smart en rouw

poezie
3,1 met 13 stemmen 1.936
Hij las mijn liederen van smart en rouw... Heeft één Dichter tegen zijn Volk misdreven Als ik misdreef door ongebo...

HETE NACHT.

poezie
3,3 met 49 stemmen 3.842
Op 't heilloos bed woelen mijn doffe leden. De hartstocht moordt en martelt mij. Daar klinkt een zilver klinglen va...