inloggen

resultaten voor 'Jacob Israël de Haan'


75 resultaten.
Sorteren op:

Aan Oscar Wilde

poezie
3,5 met 10 stemmen 1.550
Reading: schrei niet, hier is het wreed gebouw Waar een dichter in de tredmolen liep, Dorst leed, honger, op een plank...

Eetwagen

poezie
3,7 met 11 stemmen 1.428
Hij dronk de wijn. Ik zag de zonnestralen Eén eeuwig ogenblik verspelen in zijn glas. Hij zal nooit weten (God weet w...

In rust

poezie
4,1 met 14 stemmen 1.735
Maar lees de woorden van mijn liedren niet. Lees het onleesbare achter woorden. Dan zult gij weten, wat mij wreed beko...

Het kleine dorp

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.378
Laat ik u schrijven, vriend, hoe zalig stil Het dorpje is waar ik nu woon, gevlucht Voor schrille stad en havenend ger...

Wijsheid

poezie
2,8 met 9 stemmen 1.683
Ach: wat men niet leert uit de wijn, Dat leert men ook niet uit het Boek. Een leven met minst mooglijk pijn, Een stil...

O, rust van Tonbridge na 't rusteloos Londen

poezie
2,7 met 19 stemmen 1.756
Aan vier Engelsche makkers, (Mickel, Clement, Sidney en Paul.) O, rust van Tonbridge na 't rusteloos Londe...

Twijfel

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.243
Wat wacht ik in dit avonduur, De Stad beslopen door de slaap, Gezeten bij de Tempelmuur; God of de Marokkaanse Knaap?...

GRAFGEWELF

poezie
3,4 met 18 stemmen 1.473
De stenen steunen 't geweldig gewelf. En het gewelf grijpt machtig elke steen. Geen Uur. Geen Tijd. Over mijn sidd...

In de wrede zomer

poezie
3,7 met 13 stemmen 4.341
Nu doet het zoet van de zomer mij wenen En haatlijk is mijn hart zijn milde lust, Want braakte en brand zijn op de aar...

BAZAAR

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.040
De donkere Bazaar met zijn straten. En ieder winkeltje een warme nis. Daar zitten de kooplieden zó gelaten Of handel...

De bekeerling zingt

poezie
4,1 met 15 stemmen 3.349
Thans keer ik weer : mijn God heeft mij vergeven, En Zijn genade wreekt de wegen niet, Waarlangs ik zwierf bij spel en...

God alleen

poezie
3,9 met 21 stemmen 3.290
Of God bestaat en of Hij hoort Het smeken van mijn machtloos woord, Of Hij siddert bij mijn geween, Weet God alleen....

De grafsteen

poezie
2,6 met 16 stemmen 2.674
Wrede Dood: wel hebt gij zijn jeugd gebroken, Maar zijt gij sterker dan mijn hartelied? Zolang de Taal van Holland wor...

Verlaten

poezie
3,2 met 28 stemmen 1.777
Niet één heeft zo het goede geweten. Niet één heeft zo het slechte gedaan. En nu: verlaten voor mijn vuur gezeten,...

De zegen

poezie
4,1 met 14 stemmen 1.840
Ik was dertien jaar: toen legde zijn handen Een vrome Man ten zegen op mijn hoofd. Zijn zegen heeft mij niet behoed vo...

Klacht

poezie
2,8 met 40 stemmen 2.680
Niets dwazer dan klagen om een dode. Niets dwazer dan om levenden één klacht. Voor korte tijd zijn wij genoden, D...

Afreis

poezie
3,5 met 19 stemmen 2.126
Want altijd scheiding. Altijd weer begroeten, Gedreven door verlangen en gemis. Tot aan het uur van 't eindelijk ontmo...

ONVEILIG

poezie
3,1 met 21 stemmen 2.422
In een lichte duizling leef ik. Mijn leven schuimt als de Turijnse wijn. Voor mijn ziel en zinnen beef ik. Waar zal...

Het oude lied

poezie
3,4 met 15 stemmen 1.563
Een lieve jongen en een héél lief meisje... Ik leg mijn hand op mijn hart zwaar van pijn. 't Is altijd weer dat oud...

VRIENDSCHAP

poezie
2,8 met 39 stemmen 6.807
Gedenk ons milde bloeien zonder schaamte. Schaamt zich de naakte roos in Katmons dal? Zweer mij, dat nog in uw gra...

Ontroering

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.541
Twee sinaasappels van één tak met blaren. Ik zie schreiend het wonder aan: Neen: niet vergeefs zijn zóve...

Nacht

poezie
3,3 met 24 stemmen 1.935
De tastende ontucht van uw teedre handen. Het duister...geur van rozen en van wijn. Morgen zal wroeging weder wreder b...

RUST.

poezie
3,2 met 20 stemmen 2.277
Het ruisen van de regen hoor ik niet Door het ruisen van de Zee. Ademloos luistert mijn Lied. Soms ruist de zeewind...

IN DE TREIN

poezie
3,8 met 26 stemmen 2.454
Geen naam. Geen woord. Ik weet slechts, dat hij lachte, Hij lachte, toen hij haastig langs mij ging. Nu door de dagen...

Het ogenblik

poezie
3,9 met 16 stemmen 2.184
Het ogenblik: waarin miljoenen stralen Zich verenigen en breken vaneen. De Eeuwigheid kan zich zelve nooit herhale...

Hij las mijn liederen van smart en rouw

poezie
3,1 met 13 stemmen 1.920
Hij las mijn liederen van smart en rouw... Heeft één Dichter tegen zijn Volk misdreven Als ik misdreef door ongebo...

HETE NACHT.

poezie
3,3 met 49 stemmen 3.831
Op 't heilloos bed woelen mijn doffe leden. De hartstocht moordt en martelt mij. Daar klinkt een zilver klinglen va...

VREDE.

poezie
3,3 met 25 stemmen 3.256
Ik luister naar de Zee. Luistert de Zee naar mij? Glimlachend langs de zilvren ree Mijmert de Tijd voorbij....

ZACHTE WINTER.

poezie
3,1 met 35 stemmen 2.658
De winter brengt hier menig lentemorgen, Van zachte zonneschijn en heerlijkheid. Wat houdt het leven nog voor ons...