inloggen

resultaten voor 'P.C. Boutens'


87 resultaten.
Sorteren op:

THUISKOMST IN HOLLAND

poezie
2,9 met 17 stemmen 2.703
O land van bergen, in wat drang naar vreugde Mijn wilde stroom door uw valleien snelde: Een diep stil water dat in '...

NU GIJ VER WEG ZIJT

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.251
Nu gij ver weg zijt , komen al de nachten Sluipen door schemerstraat, arm en gehavend, En zij die vroeger zielsverbl...

SPREEK OVER DIT LEED NIET

poezie
4,6 met 5 stemmen 1.265
Spreek over dit leed niet, geef het geen naam. Hoe zou het leven in de helle glans Van uwer ziele goedheid? Als eens...

MIJN BLEKE DENKEN

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.039
Mijn bleke denken dwaalt tot u door diepe nachten Als moede schapen naar haar eindelijke stal; Zij maken wit de nacht...

MAANLICHT

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.278
Het maanlicht vult de zuivre heemlen Met glanzende geheimenis, De luisterblauwe verten weemlen Van Die alom en ner...

Invocatio amoris

poezie
4,0 met 10 stemmen 1.869
Die de blinden blinde smaden, Daar uw glans hun schemer dooft Waar de kroon van uw genaden Weerlicht om één sterfli...

Zingen

poezie
4,1 met 23 stemmen 2.332
Zingen, lief, zich belijden In de naakte heimlijkheid Waar de goden zelf in schrijden Door de godenloze tijden Enkel...

Domburgs uitzicht

poezie
3,2 met 14 stemmen 1.840
Opeens, met één blik te overbruggen, valt verslonken De straklazuren Roompot tot een kronkelkreek Voor ‘t land van...

O Liefde, Liefde

poezie
4,2 met 6 stemmen 1.857
O liefde, die als lijden zijt, Rijs in mijn oog met iedre nieuwe dag, Dat ik de wereld en haar kindren mag Zien in uw...

Laatste zomerdag

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.855
Al de gouden middaguren Van de zonnen die verzonken, Stralen door dit blankdoorblonken Blindend dak van blauwe mure...

De dag lag bleek

poezie
4,3 met 3 stemmen 939
De dag lag bleek neer op bleke sponde. De wateren lagen blank onder blanke avond, De lucht was stil van sprakeloze mon...

In memoriam

poezie
3,3 met 9 stemmen 1.348
Hoe schijnt van avondstrand Doods overkant Lichter dan heel dit land van leven: Zo twee jonge ogen sterrestom Zien k...

Morgenlijk verwachten

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.009
De dag staat als een maal bereid, Ik proef in 't zuivre morgenlicht Als een nog woordeloos gedicht Uw naë afwezighe...

Liefdesuur

poezie
4,2 met 13 stemmen 1.736
Hoe laat is 't aan de tijd? Het is de blanke dageraad: De diepe wei waar nog geen maaier gaat, Staat van bedauwde bl...

Geluk

poezie
4,0 met 18 stemmen 3.414
Dit is geluk: Dit is de vreugde die langer duurt Dan de eigen dag, dan overnacht; De vreugde die groeit in dromen onb...

SPROKKEL-ZOMER

poezie
4,0 met 15 stemmen 1.951
Als een wolk van zalige ogen, Uit het land waar 't eeuwig zomert Opgevangen in de teerheid Van matzilvren spiegel...

Eenzame nacht

poezie
3,8 met 22 stemmen 2.489
Uw ogen waren er niet, Uw stem was zo ver, zo ver, Het was een avond zonder lied, Nacht zonder ster. De stilte was...

Alleen

poezie
3,6 met 23 stemmen 3.270
Ik was een stil en eenzaam kind, Eenzaam als geen - Gij zong voorbij als een stem in de wind: Nu ben ik alleen, allee...

Nocturne

poezie
3,9 met 9 stemmen 2.375
En waart gij nimmer zelf gekomen, En had geluk slechts kunnen zijn Van teerst gemis de waterklare pijn En tegen d' a...

Winter-stad

poezie
3,7 met 22 stemmen 2.380
In het koele gouden bad Van het fijne winterlicht Rijst de grote mensenstad Tot een droomvervlucht gezicht: - Al de...

Eindeloos

poezie
3,7 met 20 stemmen 3.122
Wij die onze eenzaamheid Droegen als goden, Wij kunnen minnen Eindeloos. . . Zie welk een huis ons Verlangen ge...

Herdenken

poezie
3,2 met 23 stemmen 2.771
Nimmer zal de ziel vergeten Schone wereld waar zij leerde Wat gemis niet had geweten Dat zij de eeuwen lang begeerde:...

Droom-Huis

poezie
3,5 met 18 stemmen 3.354
Weet ook gij dat stille diepe huis? Achter brede blinde poort Kruisen eindeloze gangen en portalen Waar men tijdelo...

Kussen

poezie
3,4 met 19 stemmen 3.686
Rode lippen, blanke leden Wijken uit hun eng omhelzen Naar de koele heldre grenzen Waar zich oog en oog ontmoeten In...

Goede Dood

poezie
4,2 met 17 stemmen 4.171
Goede Dood wiens zuiver pijpen Door 't verstilde leven boort, Die tot glimlach van begrijpen Alle jong en schoon bek...

Avondwandeling

gedicht
3,6 met 79 stemmen 93.138
Wij hebben ons vandaag verlaat! Pas bij de laatste brug Waar 't voetpad tussen 't gras vergaat, Daar keerden wi...

Morgen

gedicht
3,8 met 26 stemmen 11.986
Morgen moet gij zeker komen: Morgen wordt een dag der dagen, Morgen worden duizend vragen, Schijn en schaduw weggenom...