inloggen

biografie: Anton Korteweg

Eig. Antonie Johannes,  (Zevenbergen, 1944). Studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap te Leiden. Was enige tijd leraar Nederlands, wetenschappelijk medewerker Moderne Nederlandse Letterkunde te Leiden en vervolgens sinds 1979 hoofdconservator van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage.

Korteweg debuteerde in 1968 als dichter in Tirade en werkte sindsdien met poëzie aan verschillende tijdschriften mee. Als poëzierecensent werkte hij voor Het Parool (1971-1978). Zijn poëzie werd aanvankelijk gekenmerkt door de beschrijving van kleine alledaagse gebeurtenissen en de melancholische gevoelens waaraan deze appelleren. Daarbij speelt de ironisering van deze gevoelens een rol die bereikt wordt door dubbelzinnig taalgebruik en toespelingen op verheven onderwerpen in een alledaagse context. Zo wordt in zijn debuutbundel Niks geen Romantic Agony (1971) het al te gevoelige op afstand gehouden. Ook de archaïserende stijl vormt een middel daartoe. Dezelfde elementen spelen een rol in de bundel Eeuwig heimwee drijft hem voort, waarmee hij zich in de kring van de neoromantici plaatst, maar zonder zijn eigenheid daarbij te verliezen. Zijn affiniteit met de Victoriaanse poëzie toont hij in de bloemlezig uit het werk van 19de-eeuwse dominee-dichters Vinger Gods, wat zijt gij groot (1978). In 1980 verzorgde hij de themabloemlezing De dood.


Inzendingen van deze schrijver

37 resultaten.

Leraar ontmoet Conny

gedicht
2,5 met 117 stemmen 39.653
Verwezen liep ik door de stad, waar alles iets
verschoven bleek en vreemd. In V&D
Bemerkte ik bij de lipstick Conny, uit
2-havo. Schuchter zei ze 'dag' en sloeg ...

Van haar af

gedicht
2,6 met 65 stemmen 24.281
Hij is al weer lang van haar af.
Moet ooit dus haar hebben beklommen.
Soms zal het gestormd hebben, daar,
maar soms was het weergaloos helder....

een 160

gedicht
2,2 met 73 stemmen 19.523
[een 160 is een tekst die bestaat uit precies 160 tekens,
inclusief spaties: precies de lengte van een sms'je.
Het wordt ook wel de haiku van de 21e eeuw genoemd]
Ik weet het niet, groeien....

Inwoner

gedicht
2,2 met 4 stemmen 4.182
Beschouw hem als je gast,
verzorg hem als was je hemzelf.
Je kamt toch 's morgens nauwgezet je haar
en scheert je zorgvuldig?...

Tijdig

gedicht
4,0 met 8 stemmen 2.043
Je huis is vol schatten en op stand.
Een kamer voor jezelf. Rustige straat.
Een tuin. CD. PC. Twee lapjeskatten.
Een mooie baan. Kinderen: goed verstand. ...

Lange afstand

gedicht
3,0 met 8 stemmen 8.841
Innig vertrouwd met steeds hetzelfde elkaar,
daarvan met almaar minder volle teugen
genietend, steeds meer mondjesmaat, maar toch,
daarvan toch mooi nog altijd steeds genietend -...

Evenwicht

gedicht
3,4 met 5 stemmen 2.509
Ik vond, ik had nu de lucht
door gaten er in te springen
meer dan genoeg beschadigd,
het eigen hoofd al van...

Zee (1)

gedicht
2,7 met 9 stemmen 2.507
Ze is zo groot.
En, hoewel grijs in middels,
Zo mooi in haar groenblauwe jurk nog.
We mogen met z'n allen aan haar zitten,...

Crematorium

gedicht
3,6 met 9 stemmen 2.271
Je gaat er met de bus of tram naar toe
en volgt vandaar de richtingbordjes maar.
Gebeurt het goed, kom je er met een kerst-
gevoel of zoiets moois getroost vandaan....

Bij Warder

gedicht
4,0 met 2 stemmen 1.935
Bij gunstige stroming en voldoende zout
ontstonden er schelpenbanken.

En nog steeds, op de strandjes bij Warder,...

Leerling

gedicht
3,7 met 13 stemmen 8.927
Iedere ochtend gaat hij trouw naar school,
door weer en wind, van kilometers ver
- moe heeft z'n brood gesmeerd, hem uitgezwaaid -.
Hij zet z'n fiets weg, en haast zich gedwee...

Men verplaatst zich

gedicht
2,8 met 4 stemmen 7.969
Men verplaatst zich, maar
nooit even snel, in
tegengestelde richting.
Nooit met eenzelfde zakdoek...

Lange afstand

gedicht
3,6 met 5 stemmen 7.350
Innig vertrouwd met steeds hetzelfde elkaar,
daarvan met almaar minder volle teugen
genietend, steeds meer mondjesmaat, maar toch
daarvan toch mooi nog altijd steeds genietend -...

Reiger

gedicht
4,0 met 1 stemmen 3.366
Die, sloot verlaten, in de hemel
uit vissen meende te moeten gaan,
ving vuur, hing, maanden nog, aan
een hoogspanningskabel te waaien,...

Herrlich Weit

gedicht
4,0 met 1 stemmen 9.671
Reeds werd ik voor de Rotary gevraagd, waar ik
het zelf wel naar gemaakt heb, want
ik heb het herrlich weit gebracht en ondanks dat
nog iets jongensachtigs behouden....

Wat ik graag zie

gedicht
3,2 met 5 stemmen 16.773
Wachtend voor 't stoplicht, in 't halfdonker nog,
op het Bevrijdingsplein, half acht, zag ik,
een vrachtwagen van Domomelk langsdenderen
met op de frisse flanken het bericht ...

Meer speciaal

gedicht
4,0 met 1 stemmen 5.888
Voor zekerheid oefen ik me soms al in
je komende afwezigheid die komt: ik
ben niet meer in je, weg, er niet meer, wat
niets gedaan is want de dag verduistert en...

Een vrolijk vooruitzicht

gedicht
4,0 met 1 stemmen 5.619
Echte steden hebben
verkeersagenten in werking,
nachttreinen, schoenpoetsers, vrouwen in bont.
Men rookt er en jogt in de parken....

In de mist

gedicht
4,0 met 3 stemmen 7.056
Je kan het vaak doen,
of minder.
Met eigen lief of
dat van een ander,...

Bij het zien van een weegbree in een scheur van het asfalt

gedicht
4,0 met 3 stemmen 2.259
Een weegbree - drie ovale blaadjes -
gebroken uit een asfaltscheur
Nu je er toch bij stil moet staan,
wil je er niets van denken....

Weggaan

gedicht
2,3 met 43 stemmen 11.021
Als een auto die lang in de regen gestaan heeft
optrekt en wegrijdt, blijft waar hij stond achter
een plek die zich van de rest van de straat
onderscheidt, even nog, tot hij ook nat is...

De erg jonge dichter

gedicht
2,3 met 22 stemmen 5.179
Toen ieder weg was, gaf hij snel een wel
heel erg gesloten envelop. Hij draaide
nog wat en vluchtte, trots, verlegen. Nu
hij om mijn oordeel vraagt, zie ik hem beven....

Uren, dagen

gedicht
2,0 met 27 stemmen 6.868
Dat we voorbijgaan en Klaas Pieters Wouda
bijna twee eeuwen terug in Wierum is gebleven
en aldaar op de wierde nog steeds rust
met Evert, Albert, Trijntje, Jan en Annie,...

Tunnels

gedicht
4,5 met 4 stemmen 5.127
[Fietsend naar zijn werk, passeert Anton Korteweg elke
dag twee tunnels (tussen Leiden en Den Haag).
Op de eerste ontmoet hij om 8h20 de woorden: "Astrid,
I love you". Om 8h30 passeert hij de tweede tunnel en...

Weerzien

gedicht
4,1 met 9 stemmen 6.554
Zag bij De Slegte me tweedehands staan,
jaren nadat je me weggedaan.
Was tweenegentig, inclusief rand-
glossen van je meisjeshand....

In den vreemde

gedicht
3,4 met 9 stemmen 7.885
Den Haag. Ik voel me er zo ver van huis,
dat ik me wel een brief zou willen schrijven.
Hoe gaat het met me, daar? Eerlijk gezegd
niet goed. Het blijft voor mij een soort ...

Geboorte II

gedicht
2,7 met 20 stemmen 12.437
Ik ben opeens gebaard;
een hand houdt mij bij de enkels,
ik hang met het hoofd naar mijn buik,
ik ben uit mijn schoot gejaagd. ...

Wassenaarse Slag

gedicht
2,7 met 34 stemmen 11.370
Als de stalling dicht, de Zeester weg en
het strand weer is van wie het is, van
de kwallen, compact en groenblauw
van de kou, van meeuwen, van jou - prijs, ...

Met Mariken op de foto

gedicht
3,2 met 15 stemmen 4.438
Ik zou willen dat ik Moenen was,
kon ik eens flink in zonde met haar leven.
Maar ik ben Puber-met-de-streepjes-das
al stroop ik ook mijn mouwen ervoor op...

Een goed huwelijk

gedicht
2,0 met 740 stemmen 80.264
Een goed huwelijk is meer dan alleen
stil en ongedwongen alles voor elkander doen, zodat
je op den duur elkanders beê voorkomt. Nee.
Af en toe moet je ook eens communiceren...