inloggen

biografie: Dick Hillenius

Dirk Hillenius  [1927-1987]

Hillenius studeerde biologie. Hij was redacteur van het recalcitrante studentenblad Propria Cures. Hij promoveerde in 1954 op een proefschrift over kameleons. Hij was verbonden aan het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam. Als bioloog was hij neo-darwinist en overtuigd etholoog. 

Het romantisch mechaniek (1969) en Het principe van nieuwsgierigheid (1978) bieden in talrijke speels geformuleerde notities over reisbelevenissen, culturele stromingen, moderne muziek, schilderkunst, literatuur, menselijke verhoudingen en maatschappelijke verschijnselen een beeld van een zintuiglijk ervarend bewustzijn dat  op zoek is naar ontdekkingen.

Als voornaamste bedreiging van de menselijke soort zag hij de massificatie op alle gebieden, een collectivisering die de uitwerking van destructieve instincten op noodlottige wijze kan vergroten. De belangrijkste remedie daarentegen is de bewust ondernomen individualisering van de mens. Overigens wordt de onafwendbaar lijkende collectieve ondergang met een blijmoedig pessimisme tegemoet gezien.

Kenmerkend voor Hillenius' essayistiek is het opzettelijk onuitgewerkte, notitieachtige karakter ervan, dat een indruk van spontaniteit achterlaat.

Zijn poëzie onderscheidt zich niet essentieel van zijn proza: observaties en ideeën zijn hier tot hun absolute kern teruggebracht. In zijn tweede bundel Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid (1975) is de geïntensiveerde zintuiglijke ervaring het belangrijkste wapen geworden tegen het onontkoombare verval. Hij ontving o.a. de Poëzieprijs van de Gemeente Amsterdam (1967).

Werk:

Inleiding tot het denken van Darwin (1956)
Tegen het vegetarisme (1961)
Oefeningen voor een derde oog (1965)
Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen (1966)
De vreemde eilandbewoner (1967)
De beestachtige bronnen van het geweld (1969)
Het romantisch mechaniek (1969)
Plaatselijke godjes (1972)
Sprekend een dier (1974)
Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid (1975)
Het principe van nieuwsgierigheid (1978)
De onrust bewaren (1982)
De hersens een eierzeef (1986)
Wat kunnen wij van rijke mensen leren? (1986)
Verzamelde gedichten (1991)
De hand van de slordige tuinman (1996)

Inzendingen van deze schrijver

7 resultaten.

KERK

gedicht
2,7 met 39 stemmen 18.373
Als paddenstoelen verbonden
door een lichaam van onzichtbare draden
blaffen honden in de nacht
het obsceen kwijlende, schurftige monster van het eigen huis...

Wetten zijn

gedicht
3,0 met 52 stemmen 18.401
Wetten zijn
de strakke lijnen van ijskristallen
netten wevend
van de dood...

Het geluid van padjes

gedicht
2,8 met 20 stemmen 4.640
Het geluid van padjes
samen, apart, nog een wat verder
iets lager, samen in scheef akkoord
onvindbaar want telkens andere ...

F.

gedicht
2,2 met 39 stemmen 10.102
wat ik het liefste wilde
is terugkeer tot een vroegere stad
staat van geborgenheid
beginnen van mijn leven nu...

Geleidelijk

gedicht
3,0 met 26 stemmen 11.649
Geleidelijk
en onopgemerkt door de grenswachten
zijn woorden binnengekomen
waarin dood verscholen...

Kust

gedicht
3,4 met 30 stemmen 11.017
Elk ontstaan is op grensvlakken
druppels van de ene wereld uitspattend
en aanpassend aan de andere
toen het water stil werd en koeler...

Geboorte

gedicht
2,0 met 326 stemmen 87.904
Golven rennen over het lage land
wolven komen van de bergen
een kinderstem in de nacht
bovenkomend in een wak tussen dromen en waken...