inloggen

biografie: E.J. Potgieter

1808 - 1875

Werk:

Het Noorden in omtrekken en tafereelen (1836-1840)
Liedekens van Bontekoe (1840)
Albert (1841)
Jan, Jannetje en hun jongste kind (1841)
Het Rijksmuseum te Amsterdam (1844)
Het uurwerk van 't Metalen Kruis (1856)
Proza 1837-1845 (2 delen) (1864)
Proza 1837-1845. Eerste deel (1864)
Proza 1837-1845. Tweede deel (1864)
Florence (1867)
Poëzy 1832-1868 (1868)
Gedroomd paardrijden (1875)
Poëzij II (1875)
Poëzy 1827-1874 (1875)

Inzendingen van deze schrijver

30 resultaten.

Amsterdams wapen 1841

poezie
II

Vergeefs smeekte ik het af, - beklaaglijk tijdverlies!
Van Vijfde Karels komst tot Tweede Willems hulde!...

Amsterdams wapen 1841

poezie
Aanstaande verandering van Amsterdams wapen.
De stad spreekt.
I
...

Aan de Vrijheid.

poezie
4,0 met 3 stemmen 274
Zie neer uit uw heilige tempel daarboven;
O Gij die de hulde der Grieken ontving,
Wie Rome in haar heerlijke kindsheid mocht loven,
Die lang aan de spits harer dapperen ging!...

Avondsterre

poezie
4,7 met 3 stemmen 345
Wisselziek in 't zweven
Blijken wind en wolk;
Om naar verre dreven
Wensen mee te geven,...

Getuig het, 's Gravenhage!

poezie
Getuig het, 's Gravenhage!
De hachelijke vrage
Verdeelde ons staatsbeleid;
Maar ook het neen der leden,...

Bloei

poezie
4,0 met 2 stemmen 306
De bogaard vloeit over
Van rood en van wit,
Waar plaats was voor lover
Nam bloesem bezit;...

Aan New-York (7)

poezie
Op ons de blaam voor onze schuld!
Op u — de weegschaal is omhuld....
Een wereld, spieglende in uw glansen,
Verrees nog nauw, — alreê vervult ...

Aan New-York (6)

poezie
Het plegtig zwijgen der woestijn,
Slechts zonnebrand, slechts maneschijn,
Daar gij de volken zaagt verzamen?
Het zou u dragelijker zijn, ...

Aan New-York (5)

poezie
Nieuw-Amsterdam! New-York voortaan!
Wij heersten ook op d'oceaan:
De staf is toch van ons geweken.
Uw zon zij nauwlijks opgegaan ...

Aan New-York (4)

poezie
4,5 met 2 stemmen 274
4
Ei! stof niet dat gij nooit voor de aard
Verloochend hebt, wie ge eertijds waart,
Noch roep uw zuster van haar heuv'len; ...

Aan New-York (3)

poezie
4,0 met 2 stemmen 211
3.
Hoe tuigt het, — daar ge u zelve zoekt!
Onz' naam is maar terloops geboekt,
Voor lof, met laster aangeschreven, ...

Aan New-York (2)

poezie
2.
Uw schoonste vloed draagt Hudsons naam,
Hij schakelt honderd bergen zaam,
Hij ruist door duizenden valleien: ...

WILLIAM SHAKESPEARE'S GEBOORTEDAG

poezie
23 april 1564.
1

Geen poëzie als die van 't moederharte,...

Het zingen van de slaaf.

poezie
Vrij gevolgd naar H.W. Longfellow.

Uit de hut des negers rezen
Aan d' Ohio-stroom bij nacht...

Drinklied in een kring van jongelingen.

poezie
Onder vriendendak gezeten,
Bij een beker oude wijn,
Mag de vreugde gastvrouw beten
En de zorg vergeten zijn;...

GEMIJMER

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.028
Schoon de dag nog marre
Schittert door 't azuur
Vast der avondstarre
Rozenkwistend vuur:...

DE SCHOONSTE TAAL

poezie
2,8 met 4 stemmen 801
Wat kwelt men dart'le knapen,
Voor liefde en lust geschapen,
Met Grieks en met Latijn,-
Of dwingt hen 't hoofd te breken...

Speelmans-deuntje

poezie
2,8 met 5 stemmen 2.312
Het mildste zonneschijntje
Verleent het landschap kleur
Noch geur,
Als ‘t gulden Rijnsche wijntje,...

Claes Hendrikszen

poezie
3,4 met 13 stemmen 1.712
Toen gij uw best deed om mijn hart,
Claes Hendrikszen, mijn schat!
Toen was uw haar als git zo zwart,
Uw voorhoofd spiegelglad;...

Ada's bruiloftsfeest

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.548
De stormwind gierde met dof gedruis;
Ik dwaalde treurig om Ada's huis;
Daar binnen blonk met rode schijn
De bruiloftstoorts op 't blank satijn,...

MINNENIJD

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.853
Hebt gij nooit de starende ogen,
Uit de schaduw der vensterbogen
Onder ’t schitterend kronenlicht,
Op een maagd, wier lieflijk bloeien...

HET GROOTJE VAN EEMNES

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.327
Er was rouwe op het huis,
Er was rouwe in de kluis,
Toen de Heer ons gebed had verworpen;
Want zo lang als hij leed,...

Heugenis van Renswoude

poezie
3,8 met 11 stemmen 3.471
Wanneer de zomerzonne daalt,
Geen streek in't ganse Sticht, die haalt,
Bij 't liefelijk Renswoude.
Ter weerzij van de brede weg,...

Dieuwertje

poezie
3,2 met 16 stemmen 2.469
Dieuwertje! heugt je nog de avond voor Paas?
Eer ik je vragen ging, stapte ik in mijn plaats,
Mijn woning, mijn schuren, mijn stal nog eens om,
Vast peinzend: tot alles is zij wellekom....

DE TWINTIGJARIGE

poezie
3,4 met 22 stemmen 2.816

(Klacht)
Daar zit hij en denkt aan de dagen der jeugd,
De lachende morgen van 't leven:...

PAPEGAAIENDEUNTJEN (1840)

poezie
3,2 met 19 stemmen 2.538
Wat leide ik toch een leven,
Het prinsjen van de buurt!
Mijn stok is bruin gewreven,
Mijn kooi is glad geschuurd, ...

Speelmans-deuntje

poezie
3,4 met 27 stemmen 2.329

Het mildste zonneschijntje
Verleent het landschap kleur
Noch geur,...

MACHTELD

poezie
4,1 met 31 stemmen 3.001
Macheld had wel horen luiden,
Wat of vensterkens beduiden
Die des avonds open staan;
Maar een weinig frisse koelte...

HOLLAND

poezie
4,0 met 38 stemmen 4.185
Grauw is uw hemel en stormig uw strand,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U schiep natuur met een stiefmoeders hand, –
Toch heb ik innig u lief, o mijn Land!...