inloggen

resultaten voor 'E.J. Potgieter'


30 resultaten.
Sorteren op:

GEMIJMER

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.064
Schoon de dag nog marre Schittert door 't azuur Vast der avondstarre Rozenkwistend vuur: Hoe zij liefdes wassen,...

HOLLAND

poezie
4,0 met 38 stemmen 4.445
Grauw is uw hemel en stormig uw strand, Naakt zijn uw duinen en effen uw velden, U schiep natuur met een stiefmoeder...

Ada's bruiloftsfeest

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.761
De stormwind gierde met dof gedruis; Ik dwaalde treurig om Ada's huis; Daar binnen blonk met rode schijn De bruiloft...

Amsterdams wapen 1841

poezie
4,0 met 1 stemmen 319
II Vergeefs smeekte ik het af, - beklaaglijk tijdverlies! Van Vijfde Karels komst tot Tweede Willems hulde! 't...

Amsterdams wapen 1841

poezie
4,0 met 1 stemmen 154
Aanstaande verandering van Amsterdams wapen. De stad spreekt. I Vraagt iemand, waarom ik drie kruisen voere in...

Aan de Vrijheid.

poezie
4,0 met 3 stemmen 309
Zie neer uit uw heilige tempel daarboven; O Gij die de hulde der Grieken ontving, Wie Rome in haar heerlijke kindshe...

Avondsterre

poezie
4,7 met 3 stemmen 369
Wisselziek in 't zweven Blijken wind en wolk; Om naar verre dreven Wensen mee te geven, Eise ik trouwer tolk....

Getuig het, 's Gravenhage!

poezie
4,0 met 1 stemmen 238
Getuig het, 's Gravenhage! De hachelijke vrage Verdeelde ons staatsbeleid; Maar ook het neen der leden, Die manl...

Bloei

poezie
4,0 met 2 stemmen 335
De bogaard vloeit over Van rood en van wit, Waar plaats was voor lover Nam bloesem bezit; En zwaarhoofden duchten,...

Aan New-York (7)

poezie
4,0 met 1 stemmen 262
Op ons de blaam voor onze schuld! Op u — de weegschaal is omhuld.... Een wereld, spieglende in uw glansen, Verre...

Aan New-York (6)

poezie
4,0 met 1 stemmen 244
Het plegtig zwijgen der woestijn, Slechts zonnebrand, slechts maneschijn, Daar gij de volken zaagt verzamen? Het z...

Aan New-York (5)

poezie
4,0 met 1 stemmen 236
Nieuw-Amsterdam! New-York voortaan! Wij heersten ook op d'oceaan: De staf is toch van ons geweken. Uw zon zij nau...

Aan New-York (4)

poezie
4,5 met 2 stemmen 288
4 Ei! stof niet dat gij nooit voor de aard Verloochend hebt, wie ge eertijds waart, Noch roep uw zuster van haar...

Aan New-York (3)

poezie
4,0 met 2 stemmen 221
3. Hoe tuigt het, — daar ge u zelve zoekt! Onz' naam is maar terloops geboekt, Voor lof, met laster aangeschr...

Aan New-York (2)

poezie
4,0 met 1 stemmen 204
2. Uw schoonste vloed draagt Hudsons naam, Hij schakelt honderd bergen zaam, Hij ruist door duizenden valleien:...

Aan New-York. (1)

poezie
4,0 met 1 stemmen 274
1 O ongelijkbre Stedenmaagd! Wier trots een grootser hulde vraagt Dan de offers door twee watergoden, - Het paa...

WILLIAM SHAKESPEARE'S GEBOORTEDAG

poezie
4,0 met 1 stemmen 254
23 april 1564. 1 Geen poëzie als die van 't moederharte, Wanneer ze bij de wieg haars eerstlings zit, Ni...

Het zingen van de slaaf.

poezie
4,0 met 1 stemmen 374
Vrij gevolgd naar H.W. Longfellow. Uit de hut des negers rezen Aan d' Ohio-stroom bij nacht Liedren als Jehova p...

Drinklied in een kring van jongelingen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 792
Onder vriendendak gezeten, Bij een beker oude wijn, Mag de vreugde gastvrouw beten En de zorg vergeten zijn; In...

DE SCHOONSTE TAAL

poezie
2,8 met 4 stemmen 819
Wat kwelt men dart'le knapen, Voor liefde en lust geschapen, Met Grieks en met Latijn,- Of dwingt hen 't hoofd te b...

Speelmans-deuntje

poezie
2,8 met 5 stemmen 2.321
Het mildste zonneschijntje Verleent het landschap kleur Noch geur, Als ‘t gulden Rijnsche wijntje, De roemer, dien...

Claes Hendrikszen

poezie
3,4 met 13 stemmen 1.716
Toen gij uw best deed om mijn hart, Claes Hendrikszen, mijn schat! Toen was uw haar als git zo zwart, Uw voorhoofd sp...

MINNENIJD

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.860
Hebt gij nooit de starende ogen, Uit de schaduw der vensterbogen Onder ’t schitterend kronenlicht, Op een maagd, wi...

HET GROOTJE VAN EEMNES

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.338
Er was rouwe op het huis, Er was rouwe in de kluis, Toen de Heer ons gebed had verworpen; Want zo lang al...

Heugenis van Renswoude

poezie
3,8 met 12 stemmen 3.482
Wanneer de zomerzonne daalt, Geen streek in't ganse Sticht, die haalt, Bij 't liefelijk Renswoude. Ter weerzij van de...

Dieuwertje

poezie
3,1 met 20 stemmen 2.487
Dieuwertje! heugt je nog de avond voor Paas? Eer ik je vragen ging, stapte ik in mijn plaats, Mijn woning, mijn schure...

DE TWINTIGJARIGE

poezie
3,4 met 22 stemmen 2.839
(Klacht) Daar zit hij en denkt aan de dagen der jeugd, De lachende morgen van 't leven: Voorbij is die wellust, v...

PAPEGAAIENDEUNTJEN (1840)

poezie
3,2 met 19 stemmen 2.545
Wat leide ik toch een leven, Het prinsjen van de buurt! Mijn stok is bruin gewreven, Mijn kooi is glad geschuu...

Speelmans-deuntje

poezie
3,4 met 27 stemmen 2.341
Het mildste zonneschijntje Verleent het landschap kleur Noch geur, Als 't gulden Rijnsche wijntje, Den roemer , d...

MACHTELD

poezie
4,1 met 31 stemmen 3.022
Macheld had wel horen luiden, Wat of vensterkens beduiden Die des avonds open staan; Maar een weinig frisse koelte W...