inloggen

biografie: Frederik Hemkes

1854 - 1887

Frederik Leonardus Hemkes [1854-Jagersfontein, Zuid-Afrika 1887]


Hij mislukte als student te Leiden; daarna studeerde hij M.O. Nederlands; als docent was hij enige jaren leraar te Venlo.
Naar de vorm van zijn poëzie sluit hij aan bij Staring en Potgieter; in de bewogenheid is verwantschap met de schrijvers rond De Nieuwe Gids.

Hoofdthema van zijn poëzie is de dood; bekend werden 'Het kindeke van de dood' en 'Geuzenvendel op den thuismars' uit zijn enige bundel.

Werk:
XL Gedichten (1882)


Inzendingen van deze schrijver

30 resultaten.

MORGEN IN 'T VADERLAND

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.229
Rijk met oost-Indië's schatten belaân
Stevent de schoener op Nederland aan;
't Gaat vóór den wind. Als de wimpel niet draait,
En 't nog een poosje uit het regennest waait...

'S MOLENAARS DOCHTER

poezie
3,0 met 1 stemmen 644
't Werd laat eer de vrijer de molen verliet;
De vlonder was wit van de rijp - Hoe 't geschiedd'? -
Of 't licht in de molen? - Men gist en men raadt -
Hij zonk in de diepte van 't zwarte verlaat....

LIED DER IERSE LANDVERHUIZERS

poezie
4,0 met 2 stemmen 565
Groen Erin, eens zo rijk, zo groot,
Heeft voor zijn kindren thans geen brood;
Zij wijken over zee,
En werpen nog een blik naar 't strand,...

JANMAAT

poezie
2,3 met 3 stemmen 463
Janmaat was thuis van zijn reis naar het Noord,
Liep wat te draaien en zat overal;
'Kaereltje', zei ik, 'blijf jij zo van boord?
Heb jij een trekpleister hier aan de wal?' ...

BLINDE LIEFDE

poezie
3,0 met 2 stemmen 475
Geliefde, 't moet wel zijn als 't spreekwoord leert:
Dat ware liefde 's mensen oog verblindt,
Daar 't wezen, dat met hart en ziel bemint
Slechts haar aanschouwt, wier liefde 't zich begeert,...

VERLANGEN

poezie
3,0 met 1 stemmen 338
Was ik een vogel, met gezang
Spreidde ik mijn wieken uit;
Dan sloeg mij 't hart niet wild en bang.
En vloog ik naar mijn bruid;...

GIJ ZIJT ME ALS 't ZONNETJE

poezie
3,0 met 2 stemmen 512
Gij zijt me als 't zonnetje in de mei,
Zo lieflijk, rein en goed,
Dat bloemen strooit in bos en wei,
En vogels zingen doet;...

EEN HART VAN GOUD

poezie
3,2 met 5 stemmen 845
Mijn liefste heeft haar gouden hart
In mijne hand gegeven;
Zó gaan wij, één in vreugde en smart,
Te samen door het leven....

HEIMELIJKE LIEFDE (Spaansch liedeken)

poezie
2,2 met 4 stemmen 490
Toen 'k gister, als de nacht begon,
Zacht klopte aan liefjes deur,
Ontwaakte een bloem in haar balkon
En spreidde zoete geur,...

ZOMERMORGEN

poezie
3,2 met 4 stemmen 456
Neevlen dekken nog het veld,
Maar des leeuwriks stijgen meldt
Weer een nieuwe dag en zingt,
Dat het licht de nacht verdringt....

OUDEJAARSAVOND IN DE STAL

poezie
4,0 met 4 stemmen 780
Geerte, kom, gaan we de stal nog eens rond,
Alles is binnen en 't vee is gezond,
Neem onze Janbaas maar mee op de arm,
't Zal hem niet schaden; daar binnen is 't warm....

GROOTVADER

poezie
3,7 met 3 stemmen 509
Grotevader zat te gapen
In zijn ouden leuningstoel;
"Kindren" sprak hij, "ik gevoel
Sterke lust om in te slapen,...

SLAAP EN DOOD

poezie
5,0 met 1 stemmen 428
Twee broeders heersen over 't wereldrond;
't Zijn Slaap en Dood, de zonen van de nacht;
De een droomrig schoon, met trekken vriendlijk zacht
En de ander somber; nooit verried zijn mond...

IN ENE WINTERNACHT

poezie
3,0 met 2 stemmen 369
Op bergen had de winter hoog
Zijn witte vaan geplant,
En zag met koud en glinsterend oog
Omlaag op 't groene land....

KRANKE ZIELEN

poezie
3,0 met 2 stemmen 291
Onder zilvergrijze abelen,
Toen ik langs de stichting reed,
Zaten arme, kranke zielen
In hun stijf, éénvormig kleed;...

GOÊNACHT, VAARWEL!

poezie
2,6 met 7 stemmen 400
Goênacht, vaarwel! want ik moet gaan,
Vaarwel en reik mij nog de hand;
Een vreemdeling bood me in 't Zuiden aan,
Wat ik niet vond in 't Vaderland;...

WILHELMUS

poezie
2,3 met 3 stemmen 465
Over de zee, aan het westelijk strand,
Ver van mijn Hollandse duinen en velden,
Sterkt gij mij, krijgszang van Nederlands helden,
Zing ik u, lied van mijn land!...

HERFSTDAG

poezie
3,5 met 4 stemmen 462
Het kerkje heft zijn toren
In 't nevelig verschiet
En uit den hagedoren
Trilt zacht een vogellied....

GERRIT VAN VEREN OP HET IJS

poezie
3,0 met 1 stemmen 249
De bonte kraai waagt zich, vooral 's winters als er weinig te bikken valt, overal en stapt vaak met kluchtige deftigheid over het ijs. "Jongens, zie je schaatsen na," zegt dan de landbouwer schertsend als hij uit de polder thuiskomt.
"Gerrit van Veren is al op het ijs!"
Gerrit van Veren, zo vroeg op het ijs?
Jongenlief, mag daar je moeder van weten?...

BLAUW

poezie
3,5 met 4 stemmen 507
Als 't zonnetje speelt door het knoppende hout,
Het koeltje zo zacht langs de wetering strijkt,
De merel haar nest in de meidoren bouwt,
En de aard wel een bruidskleed van bloemen gelijkt,...

BURGERKRIJG

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 270
De koning was dood; in de wieg lag zijn zoon;
De broeder des konings verlokte de kroon.
Hem schonken de ridders het hoogste bewind;
De bisschoppen kozen en huldigden 't kind....

DE LINDEBOOM

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.220
Er stond bij gindse molen
Een linde, zwaar en groot,
Die vaak bij 't ommedolen
Mij dak en schaduw bood....

Aprilzonnetje

poezie
4,7 met 3 stemmen 499
Een zonnetje in de lentetijd
heeft menig tere bloem misleid ;
het weet zo zoet te vleien
en wil het knopje vrijen....

Het kruisje

poezie
3,0 met 10 stemmen 3.733
De kinderen speelden op 't schelpenpad,
En deden een vond in 't zand;
Naar huis vloog de vinder, de kleinen schat
In de opgestoken hand....

Stille getuigen

poezie
3,9 met 27 stemmen 4.810
Al denkt gij ook: "Wij zijn alleen!"
De sterren houden wacht,
De wind strijkt door de linden heen,
Die fluistren in de nacht;...

Daar rijst me in 't hart...

poezie
4,0 met 29 stemmen 2.894
Daar rijst me in 't hart een droef gedicht,
Terwijl de hemel straalt en lacht:
'Een bloem ontluikt bij stervend licht
En leeft - een enkele lentenacht....

De schaduw van de dood

poezie
2,7 met 12 stemmen 2.370
Wij zaten neer in 't heidekruid; daar vloog
Een wolk voor 't zonlicht en een zwarte stip
Streek langs het bos, als waar 't een floers van krip,*
De schaduw van een ziel, die henentoog;*...

Lisbloem

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.018
Lisbloem, die bloeit aan de zoom van de vliet,
Hoog op een vorstlijke schilde geheven,
Als door een lijfwacht van speren omgeven
Troont gij te midden van 't riet!...

't Geuzenvendel op de Thuismars

poezie
3,6 met 33 stemmen 3.035
Zij kwamen na jaren uit Brabant weerom
Met vliegend vaandel en slaande trom,
En zagen de zon bij het zinken
Op 't duin van hun Vaderland blinken. ...

HET KINDEKE VAN DE DOOD

poezie
4,2 met 61 stemmen 15.784
Hoe ligt de stille heide dáár
Gelijk een bloeiend graf!
Geen klank, geen lied breekt even maar
Het doodse zwijgen af;...