inloggen

resultaten voor 'Frederik Hemkes'


30 resultaten.
Sorteren op:

MORGEN IN 'T VADERLAND

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.196
Rijk met oost-Indië's schatten belaân Stevent de schoener op Nederland aan; 't Gaat vóór den wind. Als de wimpel...

'S MOLENAARS DOCHTER

poezie
3,0 met 1 stemmen 640
't Werd laat eer de vrijer de molen verliet; De vlonder was wit van de rijp - Hoe 't geschiedd'? - Of 't licht in...

LIED DER IERSE LANDVERHUIZERS

poezie
4,0 met 2 stemmen 559
Groen Erin, eens zo rijk, zo groot, Heeft voor zijn kindren thans geen brood; Zij wijken over zee, En werpen nog een...

JANMAAT

poezie
2,3 met 3 stemmen 459
Janmaat was thuis van zijn reis naar het Noord, Liep wat te draaien en zat overal; 'Kaereltje', zei ik, 'blijf jij...

BLINDE LIEFDE

poezie
3,0 met 2 stemmen 470
Geliefde, 't moet wel zijn als 't spreekwoord leert: Dat ware liefde 's mensen oog verblindt, Daar 't wezen, dat m...

VERLANGEN

poezie
3,0 met 1 stemmen 334
Was ik een vogel, met gezang Spreidde ik mijn wieken uit; Dan sloeg mij 't hart niet wild en bang. En vloog ik naar...

GIJ ZIJT ME ALS 't ZONNETJE

poezie
3,0 met 2 stemmen 508
Gij zijt me als 't zonnetje in de mei, Zo lieflijk, rein en goed, Dat bloemen strooit in bos en wei, En vogels zing...

EEN HART VAN GOUD

poezie
3,2 met 5 stemmen 840
Mijn liefste heeft haar gouden hart In mijne hand gegeven; Zó gaan wij, één in vreugde en smart, Te samen door het...

HEIMELIJKE LIEFDE (Spaansch liedeken)

poezie
2,2 met 4 stemmen 485
Toen 'k gister, als de nacht begon, Zacht klopte aan liefjes deur, Ontwaakte een bloem in haar balkon En spreidde zo...

ZOMERMORGEN

poezie
3,2 met 4 stemmen 452
Neevlen dekken nog het veld, Maar des leeuwriks stijgen meldt Weer een nieuwe dag en zingt, Dat het licht de nacht ve...

OUDEJAARSAVOND IN DE STAL

poezie
4,0 met 4 stemmen 776
Geerte, kom, gaan we de stal nog eens rond, Alles is binnen en 't vee is gezond, Neem onze Janbaas maar mee op de arm...

GROOTVADER

poezie
3,7 met 3 stemmen 504
Grotevader zat te gapen In zijn ouden leuningstoel; "Kindren" sprak hij, "ik gevoel Sterke lust om in te slapen,...

SLAAP EN DOOD

poezie
5,0 met 1 stemmen 425
Twee broeders heersen over 't wereldrond; 't Zijn Slaap en Dood, de zonen van de nacht; De een droomrig schoon, met...

IN ENE WINTERNACHT

poezie
3,0 met 2 stemmen 366
Op bergen had de winter hoog Zijn witte vaan geplant, En zag met koud en glinsterend oog Omlaag op 't groene land....

KRANKE ZIELEN

poezie
3,0 met 2 stemmen 287
Onder zilvergrijze abelen, Toen ik langs de stichting reed, Zaten arme, kranke zielen In hun stijf, éénvormig kleed...

GOÊNACHT, VAARWEL!

poezie
2,6 met 7 stemmen 396
Goênacht, vaarwel! want ik moet gaan, Vaarwel en reik mij nog de hand; Een vreemdeling bood me in 't Zuiden aan, Wa...

WILHELMUS

poezie
2,3 met 3 stemmen 460
Over de zee, aan het westelijk strand, Ver van mijn Hollandse duinen en velden, Sterkt gij mij, krijgszang van Nederla...

HERFSTDAG

poezie
3,5 met 4 stemmen 459
Het kerkje heft zijn toren In 't nevelig verschiet En uit den hagedoren Trilt zacht een vogellied. Er bloeit op v...

GERRIT VAN VEREN OP HET IJS

poezie
3,0 met 1 stemmen 246
De bonte kraai waagt zich, vooral 's winters als er weinig te bikken valt, overal en stapt vaak met kluchtige deftighei...

BLAUW

poezie
3,5 met 4 stemmen 504
Als 't zonnetje speelt door het knoppende hout, Het koeltje zo zacht langs de wetering strijkt, De merel haar nest in...

BURGERKRIJG

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 268
De koning was dood; in de wieg lag zijn zoon; De broeder des konings verlokte de kroon. Hem schonken de ridders het...

DE LINDEBOOM

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.201
Er stond bij gindse molen Een linde, zwaar en groot, Die vaak bij 't ommedolen Mij dak en schaduw bood. Veel heb...

Aprilzonnetje

poezie
4,7 met 3 stemmen 497
Een zonnetje in de lentetijd heeft menig tere bloem misleid ; het weet zo zoet te vleien en wil het knopje vrijen. V...

Het kruisje

poezie
3,0 met 10 stemmen 3.731
De kinderen speelden op 't schelpenpad, En deden een vond in 't zand; Naar huis vloog de vinder, de...

Stille getuigen

poezie
3,9 met 27 stemmen 4.806
Al denkt gij ook: "Wij zijn alleen!" De sterren houden wacht, De wind strijkt door de linden heen, Die fluistren in...

Daar rijst me in 't hart...

poezie
4,0 met 29 stemmen 2.889
Daar rijst me in 't hart een droef gedicht, Terwijl de hemel straalt en lacht: 'Een bloem ontluikt bij stervend lich...

De schaduw van de dood

poezie
2,7 met 12 stemmen 2.367
Wij zaten neer in 't heidekruid; daar vloog Een wolk voor 't zonlicht en een zwarte stip Streek langs het bos, als w...

Lisbloem

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.016
Lisbloem, die bloeit aan de zoom van de vliet, Hoog op een vorstlijke schilde geheven, Als door een lijfwacht van sper...

't Geuzenvendel op de Thuismars

poezie
3,6 met 33 stemmen 3.010
Zij kwamen na jaren uit Brabant weerom Met vliegend vaandel en slaande trom, En zagen de zon bij het zinken Op 't...

HET KINDEKE VAN DE DOOD

poezie
4,2 met 61 stemmen 15.765
Hoe ligt de stille heide dáár Gelijk een bloeiend graf! Geen klank, geen lied breekt even maar Het doodse zwijgen a...