inloggen

biografie: G.W. Lovendaal

1847 - 1939

[1847  Nijmegen - Grave 1939]

Gijsbertus Wilhelmus Lovendaal was onderwwijzer. Hij is vooral bekend geworden door zijn eenvoudige kinderliedjes.    Nederlandse componisten hebben vele van zijn liederen op muziek gezet.

Zijn werk behoort tot het typisch 19e eeuwse dichtwerk: de invloed van de Tachtigers is hem vreemd.

Werk:

 

Lentedagen (1879)
Lied der liefde (1880)
Twaalf volksliedjes uit het Lied der liefde (1881)
Magen en Hilda (1885)
Verzen en versjes (1894-1896)
Roode en witte rozen (1897)
Licht geluid (1910)
Kindergedichten (1914)


Inzendingen van deze schrijver

23 resultaten.

Wat mijn hond heeft

poezie
3,5 met 10 stemmen 1.484
't Fijnste neusje heeft mijn hond,
't Liefste snuitje heeft mijn Truitje,
Steekt het als een ijdeltuitje
In de lucht bij wind of buitje;...

Vaders zoontje

poezie
2,2 met 10 stemmen 1.699
Als ik groot ben ga ik varen,
Varen op de ruime zee;
Vader vaart al zoveel jaren,
Als ik groot ben vaar ik mee....

Verstoord geluk

poezie
4,0 met 9 stemmen 1.696
In mijn tuin een sijsje zat,
Dat zo'n aardig nestje had.
't Vleugelde in zijn groengeel pakje
Vrolijk in de bomen rond,...

Brief aan grootmoe

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.810
Liefste Grootmoe! 'k Zal eris
Gauw een briefje U schrijven.
Wij zijn nog gezond en fris
Allen met ons vijven....

Stil van wind.

poezie
4,0 met 2 stemmen 460
Daar lei een scheepje gemeerd in het Diep.
De wind was ter ruste, het watertje sliep
En 't scheepje moest liggen tot later;
Het spiegelde intussen voor tijdverdrijf...

Afscheid.

poezie
Het avondzonnetje vlamde in ons raam
En gloeide ons geveltje rood.
Tien snoezige zwaluwen zaten te zaam
Te snebbelen hoog op de goot....

Stil van wind.

poezie
4,0 met 3 stemmen 301
Daar lei een scheepje gemeerd in het Diep.
De wind was ter ruste, het watertje sliep
En 't scheepje moest liggen tot later;
Het spiegelde intussen voor tijdverdrijf...

Hollands vlag

poezie
Hollands vlag, je bent mijn glorie,
Hollands vlag, je bent mijn lust,
'k Roep van louter vreugd victorie,
Als ik je zie aan vreemde kust,...

Verstoord geluk.

poezie
In mijn tuin een sijsje zat,
Dat zo'n aardig nestje had.
't Vleugelde in zijn groengeel pakje
Vrolijk in de bomen rond,...

De zee en het land.

poezie
4,3 met 3 stemmen 381
Ik houd van het wilde gewentel der zee;
Zij danst met de kiel, en mijn hart dat danst mee:
De kiel is met wakkere zeelui bemand -
En 'k droom van haar glorie, de roem van mijn land....

Hollands

poezie
3,3 met 3 stemmen 708
Wat mengelmoes van talen mag
Aan d'Amstel zich vermeien!
O Stad, waar 't hart van Holland lag,
Waar Vondel zong zijn reien!...

Liedje van de molenaar

poezie
2,3 met 3 stemmen 731
Mijn molentje draait er lustig en wel,
Mijn schoorsteen rookt er neven,
Maar 'k ben nog altijd een vrijgezel,
Wat heb ik aan zo'n leven!...

Morgenliedje

poezie
2,7 met 6 stemmen 531
Sta op en kom, de nacht is om,
De morgen is gekomen,
De velden zijn vol zonneglans
Vol lichtjes zijn de bomen...

Na Jaren

poezie
2,1 met 8 stemmen 1.481
Hij toog naar vreemde landen
Met groene wandelstaf;
Na jaren kwam hij weder;
Toen viel het herfstloof af....

In Brabant aan de grenzen

poezie
2,2 met 5 stemmen 874
In Brabant aan de grenzen lei een brave grenadier,
Bij Louwke in de Gouê Ton, daar was hij in kwartier,
De hospes was een gulle vent, bij iedereen gezien,
Maar 't beste, wat baas Louwke had, dat was zijn dochter Lien....

In de tuin

poezie
3,7 met 6 stemmen 968
Daar hing aan twee takjes,
Heel teer en heel zwakjes,
Een nestje van hooi en van hei;
Bij 't nestje daar zaten...

De kleine porder

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.061
Wie roept daar voor Moe's kamertje:
Doe open, doe open?
Wie klopt daar met zijn hamertje:
Doe open nu de deur?...

Vakantie

poezie
3,1 met 11 stemmen 1.537
Vakantie dat 's een pretje, he?
Mamaatje zegt: o jongens, nee!
En achter 't dagblad duikt papa
En doet zo leuk en zegt: wel ja!...

Zomerweelde

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.191
'k Wou, dat 't altijd zomer was,
Zomer, wat een pret!
's Morgens vroeg de veren uit,
's Avonds laat naar bed....

Bloemenslaap

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.513
Waar bleven de bloemekens blank en bont?
Ze slapen nu zacht in de duistere grond,
Een deken van sneeuw heeft ze toegedekt;
Wees stil nu, dat niemand de bloemkens wekt....

Onze poes

poezie
2,8 met 9 stemmen 1.829
Onze poes zit voor het raam
En ze likt haar pootje
En ze kijkt haar oogjes uit
Naar mijn vogelkooitje....

Avondliedje

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.476
Het avondt stil en zoetjesaan
is ook de zon aan ‘t ondergaan.
Ze kleurt de blauwe hemel rood
en violet de blanke sloot,...

Het regent

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.559
Het regent, het regent,
Het regent dat het giet!
Dat weer vindt Moe gezegend,
Maar ik, ik vind het niet:...