inloggen

biografie: Geerten Gossaert

1884 - 1958

[Kralingen 1884 - Utrecht 1958]

F.C. Gerritson was eerst ambtenaar en daarna werkzaam in de handel.

Van 1924 - 1954 was hij bijzonder hoogleraar van de Geschiedenis van Nederlands-Indië in Utrecht.

Zijn poëzie wordt gekenmerkt door 'bezielde welsprekendheid', klassieke invloeden en een protestantse wereldbeschouwing.

Werk:

Experimenten (1911)
Essays (1947)

Inzendingen van deze schrijver

21 resultaten.

De stervende pelgrim

poezie
4,0 met 2 stemmen 644
Wanneer, in 't moordend licht, te midden der woestijnen,
De moede karavaan van wrede dorst versmacht,
Ontschuilt ze, in 't zand gehukt, 't alzengend zonneschijnen,
En beidt, in lome slaap, de koele wind der nacht....

Encore

poezie
4,3 met 3 stemmen 494
In het midden van mei, als de nachtegaals zingen
En de avondglans huwt aan de morgense schijn
Als de schuchtere geur van de late seringen
Zich mengt met de geur van de vroege jasmijn,...

De buit

poezie
4,0 met 1 stemmen 281
De minste onder vele broedren,
Ten vleugle van het heir, alleen,
Heb, onder ’t hete middagbranden,
Ook ík mijn strijd gestreên! ...

Clematis.

poezie
4,0 met 3 stemmen 306
Clematis, 'k heb met eigen hand
Voor menig jaar, u hier geplant,
Clematis, maar nooit heeft mijn jeugd
Uw violette bloei verheugd, ...

LIBERA NOS, DOMINE!

poezie
3,8 met 4 stemmen 768
De wind woei om het eenzaam huis
In 't laatste avonduur;
Toen lichtte een vreemde de klink der deur
En zat bij 't open vuur....

Sicut filius.

poezie
4,7 met 3 stemmen 570
Wel vaak heb ik gezongen,
Voor menig droevig hart,
De melodieuze wijzen
Van 't stille lied van smart:...

De badende herderin.

poezie
5,0 met 3 stemmen 657
Waar aan der weiden zoom, verzadigd om te grazen,
Het lodderzieke vee de zomernoen verdroomt,
Ontdekt de herderin, in vreugdevol verbazen,
Hoe uit 't naburig woud een murmlend beekje stroomt....

Aloëtte

poezie
4,5 met 2 stemmen 486
'Hoe koel is 't in de morgenlucht,
Hoe is het loof verfrist!
O reeds doorboort de feller zon
De blauwe morgenmist!...

Zonsopgang

poezie
4,0 met 3 stemmen 646
De nacht is oud; door de stilte, de lamp die suist,
En de branding, die op de rotsen,
Ver, ver onder 't venster, bruist;
Vóór moeë ogen een hand;...

Het brandende wrak

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.499
In de schaduw der zwellende zeilen verborgen
Voor de maan, die de mast op de wateren mat,
In de slaap van het licht, tussen avond en morgen,
Stond ik, slaaploos, ter reling van 't reilend fregat....

De spade

poezie
4,0 met 4 stemmen 751
Voordat Hij naar Emmaüs ging,
Betrad Hij 't bos, waar Judas hing.
Verward in 't doornige struweel,
Het wurgend touw om purp'ren keel....

De bloeiende amandeltak

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.584
Ik sluimerde in de bloemenhof, in 't malse gras gelegen;
Toen wekte mij een zwoele geur de heugnis van weleer...
En op mijn moede wenkbrauwboog voelde ik, vertroostend, wegen
Een wichteloze vrouwenhand, zacht strelend, heen en weer....

Thalassa

poezie
3,9 met 9 stemmen 1.350
De nacht was in de eikebossen
Tussen de heuv'len klaar en koel;
En statig stapten onze rossen
Naar 't oosten en 't verlangde doel....

ISTA FERENDA

poezie
2,8 met 6 stemmen 2.052
‘Ach, in dit wreed bestel,
Zóo ver en zóo nabij,
Lief mij en lijfsgezel,
Wat tusschen u en mij?’...

QUEM ME ESSE DICITIS?*

poezie
3,3 met 52 stemmen 15.136
Geboren tot verlangen,
Gelouterd tot geduld,
Hebt Gij, in mijn gezangen,
Uw melodie vervuld....

EEN DING HEB IK BEGEERD

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.045
Eén ding heb ik begeerd; één ding heb ik ontvangen:
Dat, zo de dood mijn leden zou omvaên,
Ik voor uw aangezicht, o Bron van mijn Verlangen,
Niet ledig zoude staan!...

EIS DAIMONA

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.979
Laat nu, in angst en pijn,
Meester, mij niet alléen...
Wien heb ik buiten U?
Immers, niet éen?...

Longe Exul

poezie
3,0 met 1 stemmen 1.385
-O vreemdling met uw bruin gelaat,
Vanwaar?
-Van 't westen, van 't gebergte!
-Die weg is zwaar!...

De Moeder

poezie
3,7 met 221 stemmen 57.336
Hij sprak en zeide
In 't zaêl zich wendend:
Vaarwel, o moeder,
Nooit keer ik weer......