inloggen

Alle inzendingen van Geerten Gossaert

21 resultaten.
Sorteren op:

De stervende pelgrim

poëzie
4,0 met 2 stemmen 853
Wanneer, in 't moordend licht, te midden der woestijnen, De moede karavaan van wrede dorst versmacht, Ontschuilt ze,...

Encore

poëzie
4,3 met 3 stemmen 598
In het midden van mei, als de nachtegaals zingen En de avondglans huwt aan de morgense schijn Als de schuchtere geur v...

De buit

poëzie
4,0 met 1 stemmen 316
De minste onder vele broedren, Ten vleugle van het heir, alleen, Heb, onder ’t hete middagbranden, Ook ík m...

Clematis.

poëzie
4,0 met 4 stemmen 339
Clematis, 'k heb met eigen hand Voor menig jaar, u hier geplant, Clematis, maar nooit heeft mijn jeugd Uw violett...

LIBERA NOS, DOMINE!

poëzie
3,8 met 4 stemmen 849
De wind woei om het eenzaam huis In 't laatste avonduur; Toen lichtte een vreemde de klink der deur En zat bij '...

Hymne aan de stilte

poëzie
4,0 met 2 stemmen 581
I Weer, stijgend door de koele nacht De bergen op ter eenzaamheid, Omgordt mij de geheime macht Die mij tot Uw...

LIED.

poëzie
4,2 met 4 stemmen 670
Nu lichtvergeten De avond rust Wordt alle weten Dieper bewust; Maar elk begeren Dat liefde deren Zou, en bezeren,...

Sicut filius.

poëzie
4,7 met 3 stemmen 592
Wel vaak heb ik gezongen, Voor menig droevig hart, De melodieuze wijzen Van 't stille lied van smart: Maar nu i...

De badende herderin.

poëzie
4,8 met 4 stemmen 672
Waar aan der weiden zoom, verzadigd om te grazen, Het lodderzieke vee de zomernoen verdroomt, Ontdekt de herderin, i...

Aloëtte

poëzie
4,5 met 2 stemmen 499
'Hoe koel is 't in de morgenlucht, Hoe is het loof verfrist! O reeds doorboort de feller zon De blauwe morgenmist!...

Zonsopgang

poëzie
4,0 met 3 stemmen 675
De nacht is oud; door de stilte, de lamp die suist, En de branding, die op de rotsen, Ver, ver onder 't venster, bru...

Het brandende wrak

poëzie
4,8 met 4 stemmen 1.526
In de schaduw der zwellende zeilen verborgen Voor de maan, die de mast op de wateren mat, In de slaap van het licht...

De spade

poëzie
3,9 met 11 stemmen 781
Voordat Hij naar Emmaüs ging, Betrad Hij 't bos, waar Judas hing. Verward in 't doornige struweel, Het wurgend to...

De bloeiende amandeltak

poëzie
3,4 met 5 stemmen 1.602
Ik sluimerde in de bloemenhof, in 't malse gras gelegen; Toen wekte mij een zwoele geur de heugnis van weleer... En...

Thalassa

poëzie
3,9 met 9 stemmen 1.371
De nacht was in de eikebossen Tussen de heuv'len klaar en koel; En statig stapten onze rossen Naar 't oosten en 't...

ISTA FERENDA

poëzie
2,9 met 7 stemmen 2.071
‘Ach, in dit wreed bestel, Zóo ver en zóo nabij, Lief mij en lijfsgezel, Wat tusschen u en mij?’ Elk hart zi...

QUEM ME ESSE DICITIS?*

poëzie
3,3 met 52 stemmen 15.154
Geboren tot verlangen, Gelouterd tot geduld, Hebt Gij, in mijn gezangen, Uw melodie vervuld. Zij ons Uw doel verbo...

EEN DING HEB IK BEGEERD

poëzie
3,4 met 9 stemmen 2.080
Eén ding heb ik begeerd; één ding heb ik ontvangen: Dat, zo de dood mijn leden zou omvaên, Ik voor uw aangezicht,...

EIS DAIMONA

poëzie
4,3 met 7 stemmen 2.031
Laat nu, in angst en pijn, Meester, mij niet alléen... Wien heb ik buiten U? Immers, niet éen? 't Liefste dat J...

Longe Exul

poëzie
3,0 met 1 stemmen 1.408
-O vreemdling met uw bruin gelaat, Vanwaar? -Van 't westen, van 't gebergte! -Die weg is zwaar! Wees welkom... ach...

De Moeder

poëzie
3,7 met 228 stemmen 57.611
Hij sprak en zeide In 't zaêl zich wendend: Vaarwel, o moeder, Nooit keer ik weer... En door de lanen Zag zij hem...