inloggen

resultaten voor 'Geerten Gossaert'


27 resultaten.
Sorteren op:

De stervende pelgrim

poezie
4,0 met 2 stemmen 557
Wanneer, in 't moordend licht, te midden der woestijnen, De moede karavaan van wrede dorst versmacht, Ontschuilt ze,...

Encore

poezie
5,0 met 2 stemmen 470
In het midden van mei, als de nachtegaals zingen En de avondglans huwt aan de morgense schijn Als de schuchtere geur v...

De buit

poezie
De minste onder vele broedren, Ten vleugle van het heir, alleen, Heb, onder ’t hete middagbranden, Ook ík m...

Clematis.

poezie
4,0 met 3 stemmen 290
Clematis, 'k heb met eigen hand Voor menig jaar, u hier geplant, Clematis, maar nooit heeft mijn jeugd Uw violett...

LIBERA NOS, DOMINE!

poezie
4,5 met 2 stemmen 743
De wind woei om het eenzaam huis In 't laatste avonduur; Toen lichtte een vreemde de klink der deur En zat bij '...

Hymne aan de stilte

poezie
4,0 met 2 stemmen 541
I Weer, stijgend door de koele nacht De bergen op ter eenzaamheid, Omgordt mij de geheime macht Die mij tot Uw...

LIED.

poezie
5,0 met 2 stemmen 638
Nu lichtvergeten De avond rust Wordt alle weten Dieper bewust; Maar elk begeren Dat liefde deren Zou, en bezeren,...

Sicut filius.

poezie
4,7 met 3 stemmen 560
Wel vaak heb ik gezongen, Voor menig droevig hart, De melodieuze wijzen Van 't stille lied van smart: Maar nu i...

De badende herderin.

poezie
5,0 met 3 stemmen 641
Waar aan der weiden zoom, verzadigd om te grazen, Het lodderzieke vee de zomernoen verdroomt, Ontdekt de herderin, i...

Aloëtte

poezie
4,5 met 2 stemmen 479
'Hoe koel is 't in de morgenlucht, Hoe is het loof verfrist! O reeds doorboort de feller zon De blauwe morgenmist!...

Zonsopgang

poezie
4,0 met 3 stemmen 630
De nacht is oud; door de stilte, de lamp die suist, En de branding, die op de rotsen, Ver, ver onder 't venster, bru...

Vrienden

wisgedicht
Vrienden voor het leven. Die hoef je nooit op te geven. Ze doen alles wat je wil. Geef ze een klap op hun bil. Worde...

Het Appeltje

wisgedicht
Het appeltje viel op de grond. het appeltje was gezond. het appeltje wou meer. Het appeltje sprong op zijn appelige b...

Het brandende wrak

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.478
In de schaduw der zwellende zeilen verborgen Voor de maan, die de mast op de wateren mat, In de slaap van het licht...

De spade

poezie
3,7 met 3 stemmen 736
Voordat Hij naar Emmaüs ging, Betrad Hij 't bos, waar Judas hing. Verward in 't doornige struweel, Het wurgend to...

De bloeiende amandeltak

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.570
Ik sluimerde in de bloemenhof, in 't malse gras gelegen; Toen wekte mij een zwoele geur de heugnis van weleer... En...

Libera Nos, Domine!

wisgedicht
De wind woei om het eenzaam huis In 't laatste avonduur; Toen lichtte een vreemde de klink der deur En zat bij 't ope...

De moeder

wisgedicht
Hij sprak en zeide In 't zaêl zich wendend: Vaarwel, o moeder, Nooit keer ik weêr... En door de lanen Zag zij he...

De moeder

wisgedicht
Hij sprak en zeide In 't zaêl zich wendend: Vaarwel, o moeder, Nooit keer ik weêr... En door de lanen Zag zij hem...

Thalassa

poezie
4,0 met 8 stemmen 1.335
De nacht was in de eikebossen Tussen de heuv'len klaar en koel; En statig stapten onze rossen Naar 't oosten en 't...

ISTA FERENDA

poezie
2,8 met 6 stemmen 2.043
‘Ach, in dit wreed bestel, Zóo ver en zóo nabij, Lief mij en lijfsgezel, Wat tusschen u en mij?’ Elk hart zi...

QUEM ME ESSE DICITIS?*

poezie
3,3 met 52 stemmen 15.124
Geboren tot verlangen, Gelouterd tot geduld, Hebt Gij, in mijn gezangen, Uw melodie vervuld. Zij ons Uw doel verbo...

EEN DING HEB IK BEGEERD

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.024
Eén ding heb ik begeerd; één ding heb ik ontvangen: Dat, zo de dood mijn leden zou omvaên, Ik voor uw aangezicht,...

EIS DAIMONA

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.962
Laat nu, in angst en pijn, Meester, mij niet alléen... Wien heb ik buiten U? Immers, niet éen? 't Liefste dat J...

Longe Exul

poezie
-O vreemdling met uw bruin gelaat, Vanwaar? -Van 't westen, van 't gebergte! -Die weg is zwaar! Wees welkom... ach...

netcitaat
En beter is het niet tè schoon te zijn En niet te machtig en vooral - vooral Niet tè gelukkig; want geluk is nauw D...

De Moeder

poezie
3,7 met 219 stemmen 57.208
Hij sprak en zeide In 't zaêl zich wendend: Vaarwel, o moeder, Nooit keer ik weer... En door de lanen Zag zij hem...