inloggen

biografie: Hermanus Asschenberg(h)

1726 - 1792

[Amsterdam   1726 - 1792]

Hij maakte vele  puntdichten. Hij was ook bekend om zijn rijmbrieven, o.a. Anna Boleyn aan Hendrik VIII. Hij gaf een herdersspel uit: Silvaan, 1783, vertaling van Marmontel. Hij betoonde zich een voorstander van het klassieke treurspel. Aan Gellert ontleende hij het toneelspel 'De Deugdzame Zoon'.

Zijn 'Poezy' is  uitgegeven door Uylenbroek  in 1793.  


Inzendingen van deze schrijver

9 resultaten.

De hoveling

poezie
2,4 met 22 stemmen 5.424
Een zekre koning maakte een jammerlijk gedicht,
En gaf 't een hovling, om te zien of 't wierd geprezen.
Dees sprak: wat weetniet, welk een zot, heeft dit verricht?
't Is een ellendig vers, niet waardig om te lezen....

De drie ambachten.

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.120
Een zekere iemand kwam bij zekre Predikant,
(Ik meen 't was in Zuid-Beveland.)
Die hij zeer nedrig bad aan hem een gift te geven,
Tot ondersteuning van zijn leven....

Vraag zonder antwoord.

poezie
2,3 met 13 stemmen 6.224
De Prins van Luik, die ook als Bisschop word geacht,
Reed, prachtig uitgedost, naar 't land, met eedle Heren
En Krijgsliên, die aan hem verstrekten tot een wacht,
Om alle overlast te weren....

Kwinkslag

poezie
2,5 met 34 stemmen 6.506
Een Schout ontbood een Boer voor 't hoge dorpgerecht,
En sprak, wel, hondsvod! guit! hebt gij van mij gezegd
Dat nooit een groter schurk, dan ik ben, is geboren?
Wie, ik? hervat de Boer: dat klinkt mij vreemd in de oren....

Aan mijne kunstbroeders

poezie
1,6 met 23 stemmen 6.481
Wie ijvrig werkt, om voor zijn huisgezin te waken,
Zijn tijd en vlijt besteedt, opdat het blijve in stand,
Kan echter altoos zich niet leggen aan de band,
Maar mag ook delen in onzondige vermaken....

Tedere liefde

poezie
3,0 met 26 stemmen 4.985
Na lange droogte kwam een zachte en milde regen
Op 't kwijnend aardrijk neergezegen.
Dit zagen Jaap en Piet met vergenoeging aan.
Jaap sprak, door blijdschap ingenomen,...

vrouwen zijn geenszins mensen

poezie
2,7 met 13 stemmen 2.048
Een liedjeszanger schreeuwde op straat, dat elk 't kon horen:
`Hier heb je nou 't bewijs, zo klaar als zonneschijn,
Dat vrouwen geenszins mensen zijn!
Eén oortje; koop! 't zal jou gewis bekoren.'...

HOVAARDIJ *

poezie
2,2 met 11 stemmen 1.558
Wie zich hovaardig op zijn schat toont, wordt belacht;
Wie ’t op geleerdheid doet, verdient ons mededogen;
Wie op zijn rag of staat zich trots toont, wordt veracht;
Wie ’t op zijn kunst doet, is bespottelijk in elks ogen;...

Geveinsdheid

poezie
1,6 met 11 stemmen 1.741
Geveinsdheid, die we, in 't needrig kleed,
Het hoofd, gelijk een bies, zien krommen!
Schoon gij, kranswijs, op doornen treedt,
Gij kunt u niet voor God vermommen....