inloggen

biografie: Hermanus Asschenberg(h)

1726 - 1792

[Amsterdam   1726 - 1792]

Hij maakte vele  puntdichten. Hij was ook bekend om zijn rijmbrieven, o.a. Anna Boleyn aan Hendrik VIII. Hij gaf een herdersspel uit: Silvaan, 1783, vertaling van Marmontel. Hij betoonde zich een voorstander van het klassieke treurspel. Aan Gellert ontleende hij het toneelspel 'De Deugdzame Zoon'.

Zijn 'Poezy' is  uitgegeven door Uylenbroek  in 1793.  


Inzendingen van deze schrijver

9 resultaten.

De hoveling

poezie
3.7 met 16 stemmen 5.566
Een zekre koning maakte een jammerlijk gedicht,
En gaf 't een hovling, om te zien of 't wierd geprezen.
Dees sprak: wat weetniet, welk een zot, heeft dit verricht?
't Is een ellendig vers, niet waardig om te lezen....

De drie ambachten.

poezie
4.3 met 3 stemmen 1.146
Een zekere iemand kwam bij zekre Predikant,
(Ik meen 't was in Zuid-Beveland.)
Die hij zeer nedrig bad aan hem een gift te geven,
Tot ondersteuning van zijn leven....

Vraag zonder antwoord.

poezie
2.9 met 11 stemmen 6.230
De Prins van Luik, die ook als Bisschop word geacht,
Reed, prachtig uitgedost, naar 't land, met eedle Heren
En Krijgsliên, die aan hem verstrekten tot een wacht,
Om alle overlast te weren....

Kwinkslag

poezie
3.3 met 28 stemmen 6.513
Een Schout ontbood een Boer voor 't hoge dorpgerecht,
En sprak, wel, hondsvod! guit! hebt gij van mij gezegd
Dat nooit een groter schurk, dan ik ben, is geboren?
Wie, ik? hervat de Boer: dat klinkt mij vreemd in de oren....

Aan mijne kunstbroeders

poezie
2.8 met 16 stemmen 6.483
Wie ijvrig werkt, om voor zijn huisgezin te waken,
Zijn tijd en vlijt besteedt, opdat het blijve in stand,
Kan echter altoos zich niet leggen aan de band,
Maar mag ook delen in onzondige vermaken....

Tedere liefde

poezie
3.9 met 21 stemmen 4.987
Na lange droogte kwam een zachte en milde regen
Op 't kwijnend aardrijk neergezegen.
Dit zagen Jaap en Piet met vergenoeging aan.
Jaap sprak, door blijdschap ingenomen,...

vrouwen zijn geenszins mensen

poezie
3.0 met 12 stemmen 2.054
Een liedjeszanger schreeuwde op straat, dat elk 't kon horen:
`Hier heb je nou 't bewijs, zo klaar als zonneschijn,
Dat vrouwen geenszins mensen zijn!
Eén oortje; koop! 't zal jou gewis bekoren.'...

HOVAARDIJ *

poezie
4.0 met 7 stemmen 1.563
Wie zich hovaardig op zijn schat toont, wordt belacht;
Wie ’t op geleerdheid doet, verdient ons mededogen;
Wie op zijn rag of staat zich trots toont, wordt veracht;
Wie ’t op zijn kunst doet, is bespottelijk in elks ogen;...

Geveinsdheid

poezie
3.1 met 7 stemmen 1.746
Geveinsdheid, die we, in 't needrig kleed,
Het hoofd, gelijk een bies, zien krommen!
Schoon gij, kranswijs, op doornen treedt,
Gij kunt u niet voor God vermommen....