inloggen

resultaten voor 'Hermanus Asschenberg(h)'


9 resultaten.
Sorteren op:

De hoveling

poezie
2,4 met 22 stemmen 5.364
Een zekre koning maakte een jammerlijk gedicht, En gaf 't een hovling, om te zien of 't wierd geprezen. Dees sprak...

De drie ambachten.

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.117
Een zekere iemand kwam bij zekre Predikant, (Ik meen 't was in Zuid-Beveland.) Die hij zeer nedrig bad aan hem een gi...

Vraag zonder antwoord.

poezie
2,3 met 13 stemmen 6.222
De Prins van Luik, die ook als Bisschop word geacht, Reed, prachtig uitgedost, naar 't land, met eedle Heren En Kr...

Kwinkslag

poezie
2,5 met 34 stemmen 6.503
Een Schout ontbood een Boer voor 't hoge dorpgerecht, En sprak, wel, hondsvod! guit! hebt gij van mij gezegd Dat noo...

Aan mijne kunstbroeders

poezie
1,6 met 23 stemmen 6.479
Wie ijvrig werkt, om voor zijn huisgezin te waken, Zijn tijd en vlijt besteedt, opdat het blijve in stand, Kan ech...

Tedere liefde

poezie
3,0 met 26 stemmen 4.984
Na lange droogte kwam een zachte en milde regen Op 't kwijnend aardrijk neergezegen. Dit zagen Jaap en Piet met vergen...

vrouwen zijn geenszins mensen

poezie
2,7 met 13 stemmen 2.047
Een liedjeszanger schreeuwde op straat, dat elk 't kon horen: `Hier heb je nou 't bewijs, zo klaar als zonneschijn,...

HOVAARDIJ *

poezie
2,2 met 11 stemmen 1.556
Wie zich hovaardig op zijn schat toont, wordt belacht; Wie ’t op geleerdheid doet, verdient ons mededogen; Wie op zi...

Geveinsdheid

poezie
1,6 met 11 stemmen 1.740
Geveinsdheid, die we, in 't needrig kleed, Het hoofd, gelijk een bies, zien krommen! Schoon gij, kranswijs, op doorne...