inloggen

resultaten voor 'Hermanus Asschenberg(h)'


9 resultaten.
Sorteren op:

De hoveling

poezie
3.7 met 16 stemmen 5.545
Een zekre koning maakte een jammerlijk gedicht, En gaf 't een hovling, om te zien of 't wierd geprezen. Dees sprak...

De drie ambachten.

poezie
4.3 met 3 stemmen 1.140
Een zekere iemand kwam bij zekre Predikant, (Ik meen 't was in Zuid-Beveland.) Die hij zeer nedrig bad aan hem een gi...

Vraag zonder antwoord.

poezie
2.9 met 11 stemmen 6.229
De Prins van Luik, die ook als Bisschop word geacht, Reed, prachtig uitgedost, naar 't land, met eedle Heren En Kr...

Kwinkslag

poezie
3.3 met 28 stemmen 6.512
Een Schout ontbood een Boer voor 't hoge dorpgerecht, En sprak, wel, hondsvod! guit! hebt gij van mij gezegd Dat noo...

Aan mijne kunstbroeders

poezie
2.8 met 16 stemmen 6.482
Wie ijvrig werkt, om voor zijn huisgezin te waken, Zijn tijd en vlijt besteedt, opdat het blijve in stand, Kan ech...

Tedere liefde

poezie
3.9 met 21 stemmen 4.986
Na lange droogte kwam een zachte en milde regen Op 't kwijnend aardrijk neergezegen. Dit zagen Jaap en Piet met vergen...

vrouwen zijn geenszins mensen

poezie
3.0 met 12 stemmen 2.053
Een liedjeszanger schreeuwde op straat, dat elk 't kon horen: `Hier heb je nou 't bewijs, zo klaar als zonneschijn,...

HOVAARDIJ *

poezie
4.0 met 7 stemmen 1.562
Wie zich hovaardig op zijn schat toont, wordt belacht; Wie ’t op geleerdheid doet, verdient ons mededogen; Wie op zi...

Geveinsdheid

poezie
3.1 met 7 stemmen 1.745
Geveinsdheid, die we, in 't needrig kleed, Het hoofd, gelijk een bies, zien krommen! Schoon gij, kranswijs, op doorne...