inloggen

biografie: J.H. Leopold

1865-1925

Jan Hendrik Leopold, dichter [Den Bosch 1865 - Rotterdam 1925]

De romantisch-dromerige dichter volbracht als nuchter classicus met goed gevolg zijn studies.

Hij was niet gehuwd.

Vóór zijn promotie maakte Leopold als gouverneur bij een familie een reis naar Italië. Hij ontmoette een ten dode opgeschreven jonge vrouw voor wie hij blijkens zijn dagboek een ongelukkige liefde opvatte die zijn weerslag vindt in 'Verzen 1895'. Ongelukkig eindigde ook zijn verloving (1892) met en jongedame die enkele jaren later trouwde met zijn broer Joes.

Na in 1889 als tijdelijk leraar aan het stedelijk gymnasium te Deventer aangesteld te zijn werd hij in 1891 leraar in de klassiek talen aan het Erasmiaans gymnasium te Rotterdam, waar hij tot een jaar voor zijn dood les gaf.

Op middelbare leeftijd werd hij geplaagd door toenemende doofheid, hetgeen gepaard ging  met vereenzaming. Hij werd achterdochtig en kreeg paranoïde trekjes.

In de ontwikkeling van Leopold als dichter treedt een breuk op rond 1900. De poëzie die hij tot dan geschreven heeft, kan beschouwd worden als liefdespoëzie (met uitzondering van de “Zes Christus-Verzen” en van de “Verzen 1897”). Het is poëzie over liefde die zich niet realiseert. Zijn vroege werk werd ook beïnvloed door de sensitivistische poëzie van Gorter.

In de tweede periode na 1900 verdiepte Leopold zich in de filosofie en daarvan gaan zijn gedichten de sporen dragen.

In deze periode treedt naast het zuiver lyrische een meer vertellende verbeelding op zoals in 'Cheops' ( De Nieuwe Gids, 1915).

De derde periode wordt gekenmerkt door diversiteit. Elementen uit het antieke westen verbinden zich met het Oudperzische en -arabisch gedachtengoed (onder meer vertalingen in 'Oostersch').

Hij evolueert hier van het rationele naar een meer mystieke gevoelsfilosofie.

Leopolds poëzie is meestal somber maar hij brengt soms ook accenten aan van speelsheid en tederheid.

Van meesterschap getuigen zijn vertalingen van de Perzische dichter Omar Khayam.


Zijn werk:


'Zes Christus-verzen' in De Nieuwe Gids (1893)

Verzen (1895)

Verzen (1897)

Gedichten (1913)

Cheops (1916)

'Verzamelde verzen' verzorgd door P.N. van Eyck (Rotterdam, 1935)


Vertalingen

Rubaiyat (1911)

Soefisch (1922)

Oostersch ('s-Gravenhage, 1924)

Omar Khayam (1926)


 Filosofische werken


Ad Spinozae opera posthuma (1902)

Stoïsche wijsheid (1904)

M. Antonius Imperator (1908)

Uit den tuin van Epicurus (1910)


Inzendingen van deze schrijver

93 resultaten.

Nu dat het jaar is oud en wit

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.403
Nu dat het jaar is oud en wit
En elk in zijn behuizing zit
Over het vuur gebogen,
Nu zal een wakkre zang opgaan...

Zoek heil...

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 853
Zoek heil en heul in uw gedichten; doe als ik
en denk om roem en eer geen ogenblik,
maar vind in verzen vrede en zielsgeluk.
Veracht de wereld en zijn vals behagen...

Ik zie de morgen

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.802
Ik zie de morgen als een gouden mist
van eigen rijkdom trage wade
een afgehangen web van draden,
en nu in twist...

DE MOLEN

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.126
In de lichtblauwe lentedag
met gouden sprenkeling (hamerslag
van spattend zonneaambeeld) in de
lege opening van de nog blinde...

In winteravondkou

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.905
In winteravondkou, in het groot open
van het blauwvloeiende belopen
roestrandig staal,
spichtig, onzichtig nu de nieuwe maan...

X

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.227
De wereld gaat en gaat, als lang na dezen
Mijn roem verging, mijn kennis hooggeprezen
Wij werden voor ons komen niet gemist,
Na ons vertrek zal het niet anders wezen....

‘Aan welke god gelooft ge dan toch?’

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.102
AAN welke god gelooft ge dan toch?’
Zo vroeg zij op angstige toon.
Aan onze lieve vrouw Venus, mijn kind,
En aan hare zalige zoon....

Regen

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.483
De bui is afgedreven;
aan de gezonken horizont
trekt weg het opgestapelde, de rond-
gewelfde wolken; over is gebleven ...

Herfstbladen op en af

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.721
De vensters langs en straf
over de ruit; gekneusd, gedeukt,
geplet, geplakt, gekreukt
en vaal en grauw van kleur,...

Tavont sullen wi vrolic sijn

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.000
Tavont sullen wi vrolic sijn,
ic wil drincken den roden wijn.
Ic wil kussen dijn roden mont,
meisken, dat mijn hert doorwont. ...

Ik ben de perken langs gegaan

poezie
3,7 met 10 stemmen 1.676
"Ik ben de perken langs gegaan,
de bocht der zonnige terrassen,
de flauw bewogen siergewassen,
de koele stammen van de laan...

Ballade

poezie
1,3 met 3 stemmen 1.567
Alleen ben ik en zoek alleen te wezen,
Alleen ben ik en van mijn lief verlaten,
Alleen ben ik; wie die mijn heer mag wezen?
Alleen ben ik, dan bitter, dan gelaten,...

O nachten van gedragene extase

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.884
O nachten van gedragene extase
en diep gedronkene verzadiging,
als elk met zijn geluk te rade ging
en van alleenzijn langzaam wij genazen....

Maartlucht

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.653
Maartlucht, die er tegelijk
zo scherp als glas
en zo ontvoerend zijn kan.
O, de bezieling, zijnde in de bezwaren...

Verlaat mij en gaat heen, gaat heen

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.199
Verlaat mij en gaat heen, gaat heen,
zorg, druk en droefenis van zinnen;
of dacht gij altijd bij mij binnen
uw wil te hebben als voorheen?...

Kerstliedje

poezie
2,9 met 9 stemmen 1.473
In de donkere dagen van Kersttijd
is een kind van licht gekomen,
de maan stond helder over de dijk
en ijzel hing aan de bomen....

ZO stil, als lang nog na een onweersbui

poezie
3,8 met 12 stemmen 3.874
ZO stil, als lang nog na een onweersbui
het laatste vocht zijgt van de zomertakken,
de avond valt, maar in het ronde drupt het
zo gul, zo stil:...

Vijver, juwelen waterkom

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.459
Vijver, juwelen waterkom
vijver der liefste, waar rondom
de paden onzer lopen
met slingeringen en verknopen...

Uw aanschijn blank en kalm

poezie
3,3 met 9 stemmen 1.517
Uw aanschijn blank en kalm,
uw wezen zacht,
ze zijn een stil gebed,
geheim gedacht....

Paul Verlaine †

poezie
3,6 met 11 stemmen 3.220
I
Men mocht wel willen in donzen woorden
van hem te horen, nu hij pas
dood is en wat zijn leven was...

Het was een morgen, kristallijn gezet

poezie
3,7 met 3 stemmen 2.356
Het was een morgen, kristallijn gezet
op vochte weiden, waar de droppeldauw
de sprieten, stengels buigen deed, aan kelk en steel
schakerend in het lichte grijs gezegen...

Men zoekt zich

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.998
Men zoekt zich en men raakt elkander kwijt,
men volgt met vreugde en ontvlucht in spijt,
men twist en ruziet en is ontevreden
en weer verzoend en alles zonder reden....

Wiegelend hoofd, zoet vrouwenhoofd

poezie
3,0 met 10 stemmen 1.635
Wiegelend hoofd, zoet vrouwenhoofd,
een zuivere vrucht, een reinblank ooft,
zo zal het liggen in de schalen
van mijne handen, de goudovalen,...

Ik zie de morgen als een gouden mist

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.552
Ik zie de morgen als een gouden mist
van eigen rijkdom trage wade
een afgehangen web van draden,
en nu in twist...

Kerstliedje

poezie
4,4 met 5 stemmen 2.634
Zij waren de dag zich moe gegaan
met zwoegen en met gezucht,
in de late avond kwamen zij aan
in Bethlehem het gehucht....

DES WERELDS VUIL IS UITGESTORT

poezie
3,0 met 5 stemmen 2.177
Des werelds vuil is uitgestort
op alle schepselen; het wordt
gespild, gesprenkeld rijkelijk
op hoog en laag gelijkelijk...

Die nacht van zelfvernedering

poezie
3,4 met 10 stemmen 2.406
Die nacht van zelfvernedering
van deemoed aan de dodensponde
in een gestage preveling;
"vergeef mijn zonden."...

Ik ben een zwerver overal

poezie
3,9 met 12 stemmen 2.742
Ik ben een zwerver overal,
een doler en een vagebond
en een, die uit zich zelf geen pad,
geen ommekeer en geen uitweg vond....

Duizend en een nacht

poezie
3,7 met 14 stemmen 2.939
Zij kwam en droeg een wa melkwit en -zacht
en hare ogen waren ingevangen
in mijmering; de rozen harer wangen
zegenden Hem, Die ze had voortgebracht....