inloggen

biografie: Johannes Immerzeel

1776 - 1841

[Dordrecht 1776 - Amsterdam 1841]

Johannes Immerzeel Jr. schrijver en dichter,  boekhandelaar en uitgever.

Hij was de derde zoon van Johannes Immerzeel Sr. (1746-1821), koopman  en Elizabeth Steenbus (1739-1804).

Johannes kreeg teken- en schilderles van Pieter Hofman (1755-1837), maar hij moest deze vakken opgeven vanwege zijn slechte ogen.

In 1795 werd hij secretaris bij de Krijgsraad in Dordrecht. In 1800 verhuisde hij met zijn vrouw Adelaïde Cera (1781-1850) naar Den Haag, waar hij ambtenaar werd in dienst van de Bataafse Republiek.

Hij publiceerde ook gedichten. In 1804 begon hij een boekhandel en uitgeverij, die hij uitbreidde naar Rotterdam (1813) en Amsterdam (1819). Hij was ook actief als in- verkoper van kunst.

Hij gaf niet alleen zijn eigen werk uit, maar ook dat van Willem Bilderdijk, Rhijnvis Feith en Jan Frederik Helmers. In 1832 ging hij in Amsterdam wonen. Daar heeft hij onder meer geijverd voor de oprichting van een standbeeld van Rembrandt, dat een decennium na Immerzeels dood werd onthuld.

 

Van 1819 tot aan zijn dood was Immerzeel redacteur, medewerker, ontwerper en uitgever van de Muzenalmanak, de belangrijkste literaire almanak. Hij was een vriend van Hendrik Tollens, wiens 234 brieven aan Immerzeel  in het bezit zijn van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daar worden ook de 243 brieven van Bilderdijk aan zijn uitgever bewaard.

 

In 1835 begon hij met zijn naslagwerk over de levens en werken van de Hollandse en Vlaamse kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van 1500 tot 1850. Hij verwerkte bestaande biografieën, maar gebruikte ook ongepubliceerde manuscripten en documenten. Toen hij in 1841 overleed, werd het werk voltooid door twee van zijn negen kinderen nl. zijn zonen Charles Henri (1803-1878) en Christiaan (1808-1886). In 1842 en 1843 verschenen de drie delen.

Het werk werd tussen 1857-1864 aangepast en aangevuld door Christiaan Kramm.

 

 

Werk:

De goedertierenheid van Titus (1801)
Socrates (1804)
Hollands watersnood van den jare 1809 (1809)
Jan Luiken (1810)
De blindeman (1812)
Hugo van 't Woud (1813)
Koenraad Rozendal of de gewaande geestverschijning (1813)
Voor opgeruimden van geest (1813)
De moederliefde (1819)
Nederlandsche Muzenalmanak (1819-1839)
Gedichten (1823-1824)
Het Scheveningsche strand (1826)
vaderlandsliefde (1829)
De lof der Belgische vrijheid aan haar toegezongen (1831)
Geschiedenis van de belegering en kapitulatie van het kasteel van Antwerpen (1833)
Gedachten van Matthias Claudius (1836)
De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters (1842-1843) .

Inzendingen van deze schrijver

14 resultaten.

Hoe bedachtzaam!

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.219
Ik min mijn geld, en 'k wil het sparen,
Mijn rust, en 'k zal ze als goud bewaren:
Want zocht ik vrienden of een vrouw
Ik had voorzeker ras berouw....

De weduwe te Naïn.

poezie
4,5 met 2 stemmen 478
Zwaar drukte 't lot op 't hart der Joodse vrouwe.
Nog pas verbrak de dood 't verbond der trouwe,
Of, gram te moe, verdubbelt hij haar rouwe
Om nieuw gemis:...

Gelatenheid

poezie
Gelatenheid in 't lot
toont eerbied voor een God
die alles wat Hij geeft
zo wijs berekend heeft. ...

Aan ene jonge dichter

poezie
3,6 met 13 stemmen 2.191
Ik las uw versje, lieve vrind!
En 'k vond het droevig leég van zin,
Maar opgepropt van ijdle wind;
En is er nog wat draaglijks in,...

LANG EN KORT LEVEN.

poezie
2,5 met 4 stemmen 882
Wat zegt hier lang of kort,
wanneer men 't wel beschouwt?
De brave sterft te jong,
de slechten sterven te oud....

Gelatenheid

poezie
3,2 met 6 stemmen 480
Gelatenheid in 't lot
Toont eerbied voor een God,
Die alles, wat Hij geeft,
Zo wijs berekend heeft....

OPLOSSING

poezie
3,4 met 9 stemmen 649
Is 't wonder dat de mens, in 't leven,
Het beste spoor zo moeilijk vindt?
Twee gidsen, die hem voort doen streven,
En beurtlings wenk en spoorslag geven, —...

Het onweder

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.011
"Lise, hoor de stormwind huilen,
Aan de donderknal gepaard!
Laat ons in dit bosje schuilen,
Tot het onweer wat bedaart."...

Winterlied van een landjongeling

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.393
Hoe sneeuwt, mijn geliefde! de vlokkige wol,
Zo blank als uw boezem, de dalvelden vol!
Het noorden ombuldert ons hutje op 't norst,
En hek en geboomte is met rijp overkorst....

De echtkeus

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.858
Hoe onbedenklijk veel hangt niet van de Echtkeus af!
En hoe lichtvaardig wordt, van zwijmelliefde dronken,
Al dikwijls 't hart vertuist, en in een band geklonken,
Die pijnlijk knellen blijft tot aan 't ontfermend graf!...

Onbestendigheid

poezie
2,0 met 3 stemmen 1.096
Vlottend op verwisselingen,
Drijven de ondermaanse dingen
Langs de snelle tijdstroom af.
Niets heeft vastheid, niets wil duren:...

Is 't wonder

poezie
3,4 met 16 stemmen 1.529
Is 't wonder, dat de mens in 't leven
Het beste spoor zo moelijk vindt?
Twee gidsen, die hem voort doen streven,
En beurtlings wenk en spoorslag geven,...

DE VERTOORNDE DICHTER

poezie
3,2 met 5 stemmen 2.027
Hoe haatlijk is 't Publiek omtrent mijn lettervruchten!
Ik schonk het reeds een trits van welbekookte kluchten,
En, nochtans, 't lachte niet! maar 'k loer nu weer op wraak:
't zal boeten voor zijn grillen,...

Zonderling verzoek

poezie
3,1 met 8 stemmen 1.284
Een hoefsmid, die een man had neergelegd,
Werd tot de galg verwezen door 't gerecht.
De boeren staken nu, bezorgd, de hoofden samen: -
Wie zou hun paarden thans beslaan?...