inloggen

biografie: Marie Boddaert

1844 - 1914

Maria Agatha Boddaert [Middelburg 1844-Den Haag 1914]

 

Zij groeide als jonkvrouwe op in een beschermende omgeving.

Zij huwde in 1870 met Rudolph Gelderman (1846-1877), beroepsmilitair.

Na de dood van haar echtgenoot verhuisde zij naar Den Haag waar zij afgezien van een verblijf in Montreux (1892-1896) en Zürich (1906-1911) woonde.

 

 

Zij debuteerde onder het pseudoniem Luctor met verhalen in het tijdschrift Nederland (1844). Zij publiceerde in meerdere tijdschriften gedichten, die gebundeld zijn in Aquarellen (1887). Daarna legde zij zich toe op het schrijven van boeken voor de (oudere) jeugd: o.a. Sturmfels (1889). Onder het pseudoniem Rudolph Curtius schreef zij de roman Buiten de wet (1890).

 

 

Overig  werk:

 

Serena (1898), poëzie

en de jeugdboeken:

 

Jong leven (1905)

Frans en het geheim (1909)

Roswitha (1909)

Prins Almanzor's makker (1912)

Naar het tooverslot van de witte vrouw (1913)

Op Wendehuis (1913)

De schipper van de Jacomina (1913)


Inzendingen van deze schrijver

48 resultaten.

Zomers duin

poezie
4,2 met 9 stemmen 3.814
Nu wil ik niets zijn dan een kleine stem,
Heel needrig sprekend van de mooie dingen,
Die me op de klare zonnedag omringen
In 't warmzacht duindal, waar de gele brem...

Woud bij nacht

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.811
Luister.... tussen de stammen van het woud
Gaan zachte schreden... zacht en zachter: 't Leven
Dat wegtrekt en zich neervlijt. Alle dreven
Zijn leeg nu van geluid; de Stilte houdt...

WROK

poezie
3,6 met 14 stemmen 4.277
De lucht hing laag in geelgrauw vale broeiing;
Het land lag stil, als voelde 't dat daarboven
Wolken van strijd en onrust samenschoven,
Vol weerlichtvlamverzet en toornegloeiing....

Meeuwen.

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.178
Tussen zilveren zee en avondgrijze lucht,
Laag rondend in egaal gewolk, dun uitgestreken,
De sneeuwen meeuwen zweven, vrij in lange streken,
Drijven en wieken voort in lenig weke vlucht....

Witte bloemen.

poezie
4,5 met 4 stemmen 701
Maak schemer van licht in deez' donkre stonde,
Gij kindren der Meie!
Wil begeleien
Wat in levens Meie wordt weggezonden.... ...

"Over stille ogen."

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.413
Over stille ogen en lippen stil
Eeuwig nu geloken
Sprei uwe bloemen ter liefde der bloem
Droeviglijk gebroken....

MAANLICHT

poezie
4,0 met 2 stemmen 714
Geklommen was de maan naar boven,
Had wolken stil uiteengeschoven,
Uit sneeuwengrot leek zij te turen,
En zilversneeuw in 't rond te sturen....

Aggy.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.020
De morgen droomt in de lichte tuin:
Een lichtfestijn
Midde' in bloemgeschijn,
En in die droom lichtkindje klein,...

Uitvaart.

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.206
Wij dragen hem uit: zijn tijd is daar.
Breng aàn uw kransen
Van schone gedachten
En daden; laat glansen...

Sterven. IV.

poezie
4,0 met 1 stemmen 434
Toen Z ij n e stem, wellend uit diepe nacht ...
Lichtend gelaat zag 'k over mij gebogen;
Ik staarde in kalme, vriendlijk blikkende ogen:
‘Kom met mij,’ wenkten oog en lippen zacht....

Sterven. III.

poezie
4,0 met 1 stemmen 392
. . . . . . . . . . . . . .
Zoals de golven gaan en komen,
Komen en gaan,
Den schoot van heur moeder, de zee, ontnomen...

Sterven. II.

poezie
3,5 met 13 stemmen 2.394
De nacht is donker. - Buiten hoor
Ik Z ij n e schreden gaan;
‘t Is of zij pozen… Of zij voor
Mijn drempel blijven staan....

Sterven. I.

poezie
4,5 met 2 stemmen 420
't Is het Leven dat henengaat,
Stadig, stil,
Als zoveel dat altijd verder gaat
En toch niet heengaan wil;...

Heel ver.

poezie
3,7 met 3 stemmen 756
Ik wilde ik kon je in mijn armen nemen,
Dragen heel ver
Langs blanke velden en koele wegen....
De avondster...

DODENKLACHT

poezie
4,0 met 1 stemmen 752
Laat dicht de luiken! 't Zonlicht dringe
niet in deez' ruimten, waar geen morgen
haar langer wacht.
En laat me alleen met mijne dode!...

Mijn ziel is in mij.

poezie
4,0 met 2 stemmen 637
Mijn ziel is in mij als een kind
Dat droomt, terwijl zijn voeten bloeden,
Van vleugels verloren, die hij, de moede,
Wel eenmaal wedervindt....

Jonge dode.

poezie
4,2 met 4 stemmen 936
Waarom, als stille Dood jonge ogen sluit,
Staan wij verslagen, buigend om de baar
Met wening droeviger, alsof dit waar
Smart die elke andre smart in zich besluit?...

Twee lichtjes zijn je ogen

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.375
Twee lichtjes zijn je ogen, mijn kindekijn!
Die stralen zo diep in het harte mijn,
Dat alles blij licht wordt daarbinnen;
Dán juicht het er luide, dán vrediglijk stil,...

Zomernacht.

poezie
4,5 met 2 stemmen 577
Ik stond op 't duin onder maanlichte lucht,
Rein blauw, dat plechtig rees en teder helde,
- Of 't aarde omveilgen wou - ver achter velden,
En ijle bomenlaan naar klein gehucht,...

Lenteboomgaard.

poezie
4,0 met 2 stemmen 793
Hier is jonge aarde één wijde bloesemhalle.
Bomen en bomen zover de ogen reiken
Doen takske aan takske in gulle blijheid prijken
Met bloesemsneeuw, sneeuwigste sneeuw van alle....

Van zachte waatren.

poezie
4,0 met 1 stemmen 810
Zij komen geschoven, zoetjes geschoven,
Hobbelbobbel, kristallig klaar,
Met korte klokjes even naar boven,
Zijigjes achter en naast elkaar;...

Val nu mijn woorden

poezie
4,0 met 1 stemmen 648
Val nu mijn woorden als hele reine
Drupjes van klank in der oren fijne
Luistrende schelpjes; maak melodije
Van mijn gedachten, en zoetjes laat...

Mijn jongske slaapt al zo lang

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.206
Mijn jonkske slaapt al zo lang
In stille kille hof;
Mijn stem van roepen is dof,
Mijn lippen verleerden hun zang....

Gelijk een vogel

poezie
4,0 met 3 stemmen 770
Gelijk een vogel moede nederstrijkt
Op 't nestje in loovren veilig weggeborgen,
En 't kopje slapend buigt totdat de morgen
Blij uit haar lichte wolkwaranden kijkt,...

Over de stille, stille sneeuw.

poezie
5,0 met 4 stemmen 1.284
Over de stille,
Stille sneeuw,
Diep uit de verte,
Onder de lage...

Morgen op de hei

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.638
Ik loop langs hei - die ligt in diep azuur
Van zomerhemel rondom neergespreid -
Kleurwarme hei: een brokje oneindigheid
Van kruid en bloem, zover ik mijmrend tuur....

Viooltjes

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.056
Staan ze daar niet als kindren, de gezichtjes
Hoog op in 't vrolijke zonlicht; zelve lichtjes
Van kleur, gevlamd, gebruind? Heel blij verluidt
Hun warme levenswil door 't kleuren-klateren......

Zwarte rozen.

poezie
3,0 met 10 stemmen 859
Ik droomde een droom deez' nacht van zwarte rozen:
Zij rezen geurenloos in starre pracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...

Liefde

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.646
Liefde kwam tot mij zo zacht
Als lentegeuren in lentenacht.
'k Voelde haar bloeien langs mij gaan
En alles in mij is bloeien gegaan....