inloggen

resultaten voor 'Marie Boddaert'


48 resultaten.
Sorteren op:

Zomers duin

poezie
4,2 met 9 stemmen 3.693
Nu wil ik niets zijn dan een kleine stem, Heel needrig sprekend van de mooie dingen, Die me op de klare zonnedag omrin...

Nacht

poezie
3,3 met 36 stemmen 5.965
Niets dan de wijde, de grote rust: eenzaamheid zachtjes in slaap gekust; niets dan het sluimren van 't levend Al...

Woud bij nacht

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.799
Luister.... tussen de stammen van het woud Gaan zachte schreden... zacht en zachter: 't Leven Dat wegtrekt en zich ne...

WROK

poezie
3,6 met 14 stemmen 4.265
De lucht hing laag in geelgrauw vale broeiing; Het land lag stil, als voelde 't dat daarboven Wolken...

Meeuwen.

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.169
Tussen zilveren zee en avondgrijze lucht, Laag rondend in egaal gewolk, dun uitgestreken, De sneeuwen meeuwen zweven...

Witte bloemen.

poezie
4,7 met 3 stemmen 695
Maak schemer van licht in deez' donkre stonde, Gij kindren der Meie! Wil begeleien Wat in levens Meie wordt weg...

"Over stille ogen."

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.407
Over stille ogen en lippen stil Eeuwig nu geloken Sprei uwe bloemen ter liefde der bloem Droeviglijk gebroken....

MAANLICHT

poezie
4,0 met 2 stemmen 710
Geklommen was de maan naar boven, Had wolken stil uiteengeschoven, Uit sneeuwengrot leek zij te turen, En zilversneeu...

Aggy.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.013
De morgen droomt in de lichte tuin: Een lichtfestijn Midde' in bloemgeschijn, En in die droom lichtkindje klein,...

Uitvaart.

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.202
Wij dragen hem uit: zijn tijd is daar. Breng aàn uw kransen Van schone gedachten En daden; laat glansen Wat ge...

Sterven. IV.

poezie
4,0 met 1 stemmen 432
Toen Z ij n e stem, wellend uit diepe nacht ... Lichtend gelaat zag 'k over mij gebogen; Ik staarde in kalme, vriend...

Sterven. III.

poezie
4,0 met 1 stemmen 390
. . . . . . . . . . . . . . Zoals de golven gaan en komen, Komen en gaan, Den schoot van heur moeder, de zee, ont...

Sterven. II.

poezie
3,5 met 13 stemmen 2.392
De nacht is donker. - Buiten hoor Ik Z ij n e schreden gaan; ‘t Is of zij pozen… Of zij voor Mijn drempel blijve...

Sterven. I.

poezie
4,5 met 2 stemmen 418
't Is het Leven dat henengaat, Stadig, stil, Als zoveel dat altijd verder gaat En toch niet heengaan wil; Als...

Heel ver.

poezie
3,7 met 3 stemmen 754
Ik wilde ik kon je in mijn armen nemen, Dragen heel ver Langs blanke velden en koele wegen.... De avondster Zou...

DODENKLACHT

poezie
4,0 met 1 stemmen 749
Laat dicht de luiken! 't Zonlicht dringe niet in deez' ruimten, waar geen morgen haar langer wacht. En laat me al...

Mijn ziel is in mij.

poezie
4,0 met 2 stemmen 633
Mijn ziel is in mij als een kind Dat droomt, terwijl zijn voeten bloeden, Van vleugels verloren, die hij, de moede,...

Jonge dode.

poezie
4,2 met 4 stemmen 934
Waarom, als stille Dood jonge ogen sluit, Staan wij verslagen, buigend om de baar Met wening droeviger, alsof dit wa...

Twee lichtjes zijn je ogen

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.371
Twee lichtjes zijn je ogen, mijn kindekijn! Die stralen zo diep in het harte mijn, Dat alles blij licht wordt daarbinn...

Zomernacht.

poezie
4,5 met 2 stemmen 574
Ik stond op 't duin onder maanlichte lucht, Rein blauw, dat plechtig rees en teder helde, - Of 't aarde omveilgen...

Lenteboomgaard.

poezie
4,0 met 2 stemmen 789
Hier is jonge aarde één wijde bloesemhalle. Bomen en bomen zover de ogen reiken Doen takske aan takske in gulle bl...

Van zachte waatren.

poezie
4,0 met 1 stemmen 808
Zij komen geschoven, zoetjes geschoven, Hobbelbobbel, kristallig klaar, Met korte klokjes even naar boven, Zijigje...

Val nu mijn woorden

poezie
4,0 met 1 stemmen 645
Val nu mijn woorden als hele reine Drupjes van klank in der oren fijne Luistrende schelpjes; maak melodije Van mijn g...

Mijn jongske slaapt al zo lang

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.203
Mijn jonkske slaapt al zo lang In stille kille hof; Mijn stem van roepen is dof, Mijn lippen verleerden hun zang....

Gelijk een vogel

poezie
4,0 met 3 stemmen 766
Gelijk een vogel moede nederstrijkt Op 't nestje in loovren veilig weggeborgen, En 't kopje slapend buigt totdat de...

Over de stille, stille sneeuw.

poezie
5,0 met 4 stemmen 1.280
Over de stille, Stille sneeuw, Diep uit de verte, Onder de lage Malv'-witte luchten Nadert het tinklen Tinkl...

Morgen op de hei

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.634
Ik loop langs hei - die ligt in diep azuur Van zomerhemel rondom neergespreid - Kleurwarme hei: een brokje oneindighei...

Viooltjes

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.052
Staan ze daar niet als kindren, de gezichtjes Hoog op in 't vrolijke zonlicht; zelve lichtjes Van kleur, gevlamd, gebr...

Zwarte rozen.

poezie
3,0 met 10 stemmen 856
Ik droomde een droom deez' nacht van zwarte rozen: Zij rezen geurenloos in starre pracht. - - - - - - - - - - - - -...

Liefde

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.642
Liefde kwam tot mij zo zacht Als lentegeuren in lentenacht. 'k Voelde haar bloeien langs mij gaan En alles in mij i...